The Workforce View 2020

De Workforce View 2020 onderzoekt de houding van werknemers ten opzichte van de huidige werkmaatschappij en wat zij verwachten en hopen van de werkplek van de toekomst. Het ADP Research Institute voerde tussen 29 oktober 2019 en 6 januari 2020 onder 32.442 werknemers wereldwijd een enquête uit.

Nu het jaar 2020 in volle gang is, staan HR-leiders over de hele wereld voor een nieuwe wereld waarin meerdere uitdagingen zijn. Een economisch landschap dat door snelle veranderingen al een nieuwe vorm had gekregen, heeft nu een scherpe schok ondergaan in de vorm van de COVID-19 pandemie, en veel aspecten van de manier waarop we werken zullen misschien nooit meer hetzelfde zijn.

Dit rapport bevat een momentopname van het wereldwijde personeelsbeeld vlak voordat de uitbraak zich over de hele wereld verspreidde, en geeft een onschatbaar inzicht in de trends die zich al ontwikkelden voordat het virus toesloeg.

Het gaat hierbij om vele en gevarieerde trends. Veel industrieën ondergaan snelle veranderingen onder invloed van de technologische vooruitgang en daarom blijft het ontwikkelen en behouden van vaardigheden van groot belang. Zelfs wanneer er geen tekort is aan arbeidskrachten om op voort te bouwen, betekent het voor een aantal trends op de macrowerkplaats dat de aangeboden vaardigheden steeds minder goed zijn afgestemd op de vaardigheden die nodig zijn om effectief te kunnen concurreren en om de organisaties van de toekomst op te bouwen.

Dergelijke problemen zullen waarschijnlijk nog worden verergerd naarmate onderbrekingen van de bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan het coronavirus voortduren. Garanderen dat ze toegang hebben tot de vaardigheden en het talent waaraan zij in deze moeilijke tijden en tijdens het herstel behoefte aan hebben, zal daarom waarschijnlijk een belangrijk aandachtspunt blijven voor werkgevers in de toekomst - en een aandachtspunt dat van belang is bij alle andere kwesties die in dit rapport worden onderzocht.

Hierbij is sprake van drie diepgaande structurele veranderingen die van invloed zijn op de manier waarop werkgevers de vraag naar en het aanbod van arbeidskrachten benaderen en de manier waarop medewerkers zich voelen ten aanzien van en zich verhouden tot de werkplek. Alles bij elkaar dwingen deze trends ons om alles dat we over werk weten te heroverwegen:  

Een vergrijzende populatie

Nu miljoenen babyboomers met pensioen gaan, worden werkgevers geconfronteerd met een uittocht van geschoold talent, terwijl de overheid een steeds hogere rekening voor sociale zorg moet betalen. Het coronavirus zou deze uittocht wel eens kunnen versnellen als degenen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, besluiten dat het nu tijd is om vervroegd met pensioen te gaan of dat moeten doen in het kader van de bedrijfsbezuinigingen. De meningen zijn verdeeld over hoe deze kwesties het beste aan te pakken, waarbij veel landen de pensioengerechtigde leeftijd verhogen en de pensioenuitkeringen wijzigen als een manier om het tekort te overbruggen. Het succes van deze initiatieven en de gevolgen ervan op lange termijn voor de beroepsbevolking moeten echter nog worden afgewacht, en de beleidsmaatregelen die in het afgelopen decennium zijn ontwikkeld, moeten in dit verband wellicht worden herschreven. 

De gig-economie

Het verlangen naar meer flexibiliteit zorgt ervoor dat de traditionele arbeidscontracten worden opengebroken, aangezien de zogenaamde Gig-economie de afgelopen jaren is geëxplodeerd. Toch brengt deze nieuwe bron van contractanten en freelance-talent ook controverse met zich mee. Wie profiteert er nu echt van een ongekende flexibiliteit op het gebied van werknemersrechten en -zekerheid? Is het volgen van dit carrièrepad door de gig-werknemers vrijwillig of is deze vrijheid eigenlijk een illusie? Dergelijke vragen worden nog relevanter in een post-COVID-19-economie die de schijnwerpers richt op zaken als werkzekerheid, werknemersrechten en flexibel werken voor zowel medewerkers als contractanten.

Tech-innovatie

De behoeften aan vaardigheden zijn aan het verschuiven, aangezien industrieën over de hele linie nieuwe technologieën toepassen en hun activiteiten geleidelijk aan automatiseren, waardoor het aantal handmatige werkzaamheden wordt verminderd en de bedrijfsmodellen worden gewijzigd, soms volledig onherkenbaar. Omdat veel bedrijven hun activiteiten in 2020 snel aanpassen aan nieuwe eisen en de notie van de werkplek snel verandert naarmate het werken op afstand aan kracht wint, zal er steeds meer vraag zijn naar hightech-instrumenten en bekwame mensen die deze kunnen ontwerpen en gebruiken. Aangezien deze trend zowel kansen als bedreigingen vertegenwoordigt, is het van groot belang te begrijpen hoe medewerkers zich voelen over hun vooruitzichten.

De Global Workforce View verkent deze en vele andere thema's en biedt een unieke graadmeter van ervaringen, perspectieven en overtuigingen van medewerkers op een kritiek moment, op de drempel naar een nieuw decennium en voorafgaand aan de verspreiding van het coronavirus.

Door meer dan 30.000 werknemers in 17 landen en vier continenten te ondervragen, onthullen we hoe medewerkers reageren op belangrijke en actuele kwesties en bespreken we wat dit betekent voor werkgevers die hun talent en activiteiten willen optimaliseren in een snel veranderende wereld. Nu het jaar 2020 in volle gang is, staan HR-leiders over de hele wereld voor een nieuwe wereld waarin meerdere uitdagingen zijn. Een economisch landschap dat door snelle veranderingen al een nieuwe vorm had gekregen, heeft nu een scherpe schok ondergaan in de vorm van de COVID-19 pandemie, en veel aspecten van de manier waarop we werken zullen misschien nooit meer hetzelfde zijn.

Om de resultaten te zien en meer te ontdekken:

Download het rapport

 

TAGS: Talentmanagement Management en groei Human Capital Management Grote onderneming Multinational bedrijf HR Gidsen