MVO bij ADP Nederland

Om MVO binnen ons beleid vorm te geven baseren we ons op de vier pijlers Mens, Milieu, Maatschappij en Ethiek.

Mens

Inzetbaarheid van mensen

Bij ADP hebben we veel aandacht voor diversiteit en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij kijken we hoe we een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. ADP vindt het belangrijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen krijgen, meer variatie in het aanbod van banen en meer mogelijkheid om een werk te vinden, dat echt past en waar ze zich in kunnen ontwikkelen. Dat doen we in onze eigen organisatie, maar ook daarbuiten.

Emma at Work

ADP Nederland is lid van het partnernetwerk GAP200, ondernemers die steun bieden aan Emma at Work. De stichting Emma at Work is in 2006 ontstaan vanuit het Emma Kinderziekenhuis/AMC en ondersteunt jongeren met een chronische fysieke aandoening naar een zelfstandige toekomst. Betrokken medewerkers en vrijwilligers zijn expert op het gebied van begeleiding en bemiddeling van deze groep jong volwassenen en brengen jongeren en werkgevers samen. Missie is om alle jongeren, van 15-30 jaar, met een chronische fysieke aandoening te ondersteunen op weg naar werk, en in hun ontwikkeling. ADP ondersteunt deze jong volwassenen onder meer door het mentor programma.

JINC

Ieder kind in Nederland zou dezelfde kans moeten krijgen op een succesvol, bevredigend werkend leven. De realiteit is echter anders: wie geboren wordt in een wijk met veel sociaaleconomische achterstand, loopt bij het betreden van de arbeidsmarkt drie straatlengtes achter. JINC doet daar iets aan. ADP Nederland investeert in sollicitatietrainingen voor jongeren, draait mee in het programma De Baas van Morgen en faciliteert Bliksemstages.

Everyday Heroes

ADP steunt Everyday Heroes in hun werk om meer en betere banen binnen het bereik van mensen met een afstand tot werk te brengen. Met de financiële steun van ADP worden de kandidaten geholpen om laatste obstakels weg te nemen op zoek naar zinvol werk, waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Zo helpt ADP bedrijven en de samenleving aan een nóg kleurrijker palet. Want diversiteit is gezond en als meer mensen nog beter kunnen meedoen worden we allemaal veerkrachtiger.

Corporate values

  • Integriteit is alles
  • Iedereen telt mee
  • Sociale verantwoordelijkheid
  • Doordachte deskundigheid
  • Excelleren in service
  • Inspirerende innovatie

De pijlers van ons MVO-beleid

CSR (Corporate Social Responsibility) is de Engelse benaming voor wat in Nederland bekend staat als MVO; maatschappelijk verantwoord ondernemen. Binnen ADP is MVO een belangrijk thema. Niet alleen voor de organisatie, ook voor de individuele ADP’ers.

Om MVO ons beleid vorm te geven baseren we ons op de vier pijlers Mens, Milieu, Maatschappij en Ethiek.

 

Nieuwsgiering hoe ADP dit toepast? Download ons MVO Jaarverslag hier.

Milieu

Zorg voor de mens en zijn leefomgeving

De zorg voor de mens en zijn leefomgeving is een belangrijk aandachtspunt binnen de bedrijfsvoering van ADP. ADP Nederland onderneemt klimaatneutraal en we zetten ons actief in om onze impact op het milieu zo laag mogelijk te houden en waar mogelijk verder terug te dringen. We streven naar Net Zero Greenhouse Gas emmisie voor scope 1,2 en 3 in 2050. Onze tussentijdse doelen voor scope 1 en 2 zijn 25,2% reductie in 2025 en 50% reductie in 2030, beide doelen ten opzichte van 2019 als basis jaar. ADP Nederland is gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder niveau 3. Meer over ons CO2-beleid kun je lezen in het MVO-jaarverslag.

ADP Nederland ziet CO2 reductie van de eigen activiteiten en dienstverlening, inclusief mobiliteit en datacenters als een belangrijk MVO onderwerp. ADP Nederland compenseert de CO2 uitstoot (scope 1 en 2) door middel van een bedrijfsbos, op deze manier ondernemen we CO2 neutraal. Tevens gebruiken we 100% Nederlandse windenergie en stimuleren we energie efficiëntie. Ook onze datacenters gebruiken 100% hernieuwbare energie. ADP voert een milieubewust mobiliteitsbeleid waarbij ov- en fietsgebruik worden gestimuleerd en brandstofverbruik zoveel mogelijk wordt beperkt.

Corporate sustainability

Ons uitgangspunt daarbij is het verminderen van onze aanspraak op natuurlijke hulpbronnen en het op peil houden van de kwaliteit van onze leefomgeving, ook voor toekomstige generaties.

Internationaal en binnen ADP Nederland streven we in het kader van het ADP Corporate Sustainability Programma de volgende concrete doelstellingen na:

Zero Waste: Minimaliseren van afval en stimuleren van hergebruik
Afval wordt gescheiden en papier ter recycling aangeboden. We streven op alle fronten naar circulariteit.

Duurzaam inkopen van producten en diensten
De kantoormeubelen van ADP Nederland zijn grotendeels gemaakt van recycled materiaal en zijn 100% recyclebaar. Ook voor kantoorartikelen streven we naar 100% duurzame producten.

Bevorderen van het milieubewustzijn van medewerkers, klanten en leveranciers
Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van webinars in plaats van seminars op locatie en digitale loonstroken. Door het uitfaseren van de geprinte salarisstrook wordt aanzienlijk minder papier en inkt verbruikt. Doordat er geen fysieke stroken verstuurd worden, daalt ook de milieubelasting door verpakking en transport. Het papiergebruik voor onze klanten hebben we 99% gereduceerd.

Maatschappij

Associate and Community Engagement

De medewerkers van ADP Nederland kiezen iedere drie jaar een goed doel en gaan daarvoor en daarmee actief aan de slag. Zo ging ADP in 2016 een verbintenis aan de met de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) en in 2019 kozen de medewerkers ervoor om het McDonald Huis Sophia in Rotterdam voor langere tijd te ondersteunen.

ADP ondersteunt het Ronald McDonald Huis Sophia in Rotterdam

In Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam logeren ouders, broertjes en zusjes van kinderen die zijn opgenomen in het Erasmus MC Sophia. Het Huis krijgt geen subsidie van de overheid en is afhankelijk van donateurs, sponsors en vrijwilligers. Tot het huis behoort ook het Speeldek, dat dagopvang biedt aan broertjes en zusjes. Zij kunnen daar fijn spelen zodat de ouders met een gerust hart bij hun zieke kind kunnen zijn. Met de donaties van ADP-medewerkers blijft de uitrusting - speelgoed, verkleedkleren - van het Speeldek op peil. Ook verzorgen ADP-teams regelmatig een lunch of diner voor de gasten van het huis.! Sportieve ADP’ers doen mee aan de HomeRun, HomeRide en Homewalk en zorgen voor een mooie financiële bijdrage aan dit goede doel.

Geef ook een dag!

Ook een bijdrage leveren dit goede doel of het doel van uw keuze? ADP ontwikkelde voor klanten gebruiksvriendelijke mogelijkheden om door medewerkers voor het goede doel verkochte dagen te verlonen. Ook zo draagt ADP bij aan maatschappelijk verantwoorde, innovatieve initiatieven.

NL Doet

Alle ADP’ers krijgen een dag vrij te besteden aan vrijwilligerswerk. Jaarlijks doen er talloze teams mee aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland., NL Doet. Deze initatieven passen mooi bij de ADP waarden sociale verantwoordelijkheid en iedereen.

Ethiek

Integriteit is alles, een hele belangrijke waarde bij ADP. We doen er alles aan om de privacy van de klantgegevens te waarborgen. Omdat ethiek en compliance het hart van ons bedrijf zijn, handhaven wij de hoogste ethische normen in alles wat we doen. Ethiek, compliance, beveiliging en data privacy zijn thema’s die integraal onderdeel zijn van de bedrijfsvoering binnen heel ADP.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

ADP Code of Business Conduct & Ethics
ADP Vendor Code of Conduct
ADP Security

We gaan de perfecte oplossing voor uw bedrijf zoeken

Hoe kunnen we je helpen?
Bent u momenteel een klant van ADP?

Bespreek het met Sales 010 459 8644

Wanneer u dit formulier invult gaat u akkoord , dat ADP contact met u kan opnemen over haar producten, diensten en aanbiedingen, in overeenstemming met onze Privacyverklaring voor zakelijke contacten.