Wat is software voor overwerkbeheer?

Wat is software voor overwerkbeheer?

Wat is software voor overwerkbeheer?

Wat is software voor overwerkbeheer?

Software voor overwerkbeheer is een tool waarmee een organisatie het bijhouden en beheren van overwerk door medewerkers kan stroomlijnen en optimaliseren. De software detecteert automatisch wanneer medewerkers meer uren werken dan ingepland. Dit garandeert naleving van arbeidswetgeving en bedrijfsbeleid.

De software biedt realtime zichtbaarheid van overuren, zodat bedrijven mogelijke problemen in de planning proactief kunnen aanpakken en een gezonde werk-privébalans voor hun medewerkersbestand kunnen stimuleren. Managers kunnen met dit extra inzicht ook makkelijker arbeidskosten bijhouden en de algemene productiviteit van het medewerkersbestand verhogen.

Functies van software voor overwerkbeheer

De functies van een software voor overwerkbeheer hangen af van het product en de aanbieder, maar dit zijn een paar gangbare functies.

Tijdregistratie

Tijdregistratie

Met de software kunnen medewerkers hun werkuren, waaronder normale werkuren en overuren, nauwkeurig registreren via diverse invoermethoden, zoals handmatige invoer, een prikklok of integratie met andere systemen.

Berekenen van overuren

Berekenen van overuren

De software berekent overwerk automatisch op basis van regels en beleid gedefinieerd door het bedrijf. Hierbij worden factoren zoals gewerkte uren, overwerkdrempels en toepasselijke loonpercentages meegewogen.

Monitoring in real time

Monitoring in real time

Managers en beheerders kunnen de werkuren en overuren van medewerkers monitoren in real time, zodat ze problemen in de planning direct kunnen aanpakken en overmatig overwerk kunnen voorkomen.

Naleving en handhaving van beleid

Naleving en handhaving van beleid

De software zorgt dat overwerkbeleid en arbeidswetgeving worden nageleefd. Zo kunnen mogelijke juridische problemen worden vermeden en worden medewerkers eerlijk vergoed.

Rapportages en analyses

Rapportages en analyses

Ingebouwde rapportagemogelijkheden bieden inzicht in de overwerktendens, arbeidskosten en medewerkersprestaties binnen het bedrijf, zodat managers beslissingen kunnen nemen op basis van gegevens.

Integratie met salarissystemen

Integratie met salarissystemen

De overwerkgegevens kunnen naadloos geïntegreerd worden met salarissystemen. Dit maakt makkelijk om medewerkers nauwkeurig te vergoeden voor hun extra werkuren.

Zelfwerkzaamheid voor medewerkers

Zelfwerkzaamheid voor medewerkers

Medewerkers hebben toegang tot gegevens over hun tijd en aanwezigheid, kunnen hun overuren controleren en kunnen verlof aanvragen. Dit verhoogt de transparantie en geeft ze de mogelijkheid om zelf hun werktijd efficiënt te plannen.

Rapportages en analyses

Rapportages en analyses

Ingebouwde rapportagemogelijkheden bieden inzicht in de overwerktendens, arbeidskosten en medewerkersprestaties binnen het bedrijf, zodat managers beslissingen kunnen nemen op basis van gegevens.

Integratie met salarissystemen

Integratie met salarissystemen

De overwerkgegevens kunnen naadloos geïntegreerd worden met salarissystemen. Dit maakt makkelijk om medewerkers nauwkeurig te vergoeden voor hun extra werkuren.

Zelfwerkzaamheid voor medewerkers

Zelfwerkzaamheid voor medewerkers

Medewerkers hebben toegang tot gegevens over hun tijd en aanwezigheid, kunnen hun overuren controleren en kunnen verlof aanvragen. Dit verhoogt de transparantie en geeft ze de mogelijkheid om zelf hun werktijd efficiënt te plannen.

 

Get started

Hoe deze software de interne organisatie van bedrijven kan verbeteren

Via de implementatie van software voor overwerkbeheer kan een bedrijf de interne organisatie op meerdere manieren verbeteren. Laten we hier nader op ingaan.

Verbeterde efficiëntie

De software automatiseert tijdregistratie en de berekening van overwerk. Dit vermindert fouten en bespaart zowel medewerkers als HR-personeel tijd. Deze optimalisatie leidt tot hogere productiviteit en zorgt ervoor dat middelen efficiënter worden ingezet.

Kostenbeheer

Met realtime monitoring van overuren en de bijbehorende kosten kunnen bedrijven ontdekken waar geld weglekt en proactieve maatregelen nemen om arbeidskosten in bedwang te houden.

Voorkomt juridische problemen

Software voor overwerkbeheer zorgt ervoor dat het bedrijf arbeidswetgeving en intern beleid rondom overwerk naleeft. Dit verlaagt het risico op boetes voor niet-naleving en juridische geschillen.

Geoptimaliseerde planning

Met duidelijk zicht op werkuren en overuren van medewerkers kunnen managers weloverwogen beslissingen nemen bij het plannen, zodat ze overwerk waar mogelijk kunnen vermijden en dekking tijdens drukke periodes kunnen garanderen.

Betere medewerkerstevredenheid

De software biedt medewerkers transparantie op het gebied van werkuren, overwerk en verlofaanvragen. Deze transparantie voedt het vertrouwen, verbetert het moreel en stimuleert een gezondere werk-privébalans.

Besluitvorming op basis van gegevens

Robuuste mogelijkheden voor rapportages en analyses bieden waardevolle inzichten in patronen binnen het medewerkersbestand. Met deze inzichten kunnen bedrijven op gegevens gebaseerde beslissingen nemen om de bedrijfsactiviteiten en de besteding van middelen te verbeteren.

Verbeterde productiviteit

Door overwerk effectief te beheren en te zorgen dat medewerkers niet overwerkt raken, behouden bedrijven een gezonder en gemotiveerder medewerkersbestand. Dit leidt tot hogere productiviteit en werk van hogere kwaliteit.

Integratie met payroll

Integratie van overwerkgegevens met salarissystemen zorgt voor minder handmatige gegevensinvoer en neemt het risico op fouten in de payroll weg, zodat de medewerkers vaker nauwkeurig en op tijd worden betaald.

Aanpasbaar aan het bedrijf

Software voor overwerkbeheer kan worden geschaald om bedrijfsgroei te accommoderen en worden aangepast om te voldoen aan specifieke behoeften per sector. Daarom is deze software een flexibele oplossing voor verschillende organisaties.

Samengevat bevordert de implementatie van software voor overwerkbeheer efficiëntie, kostenbesparing, naleving en medewerkerstevredenheid. Al deze factoren dragen bij aan verbetering van de bedrijfsvoering en de prestaties.

Casestudy

Casestudy: ISTOBAL bijstaan met overwerkbeheer

ISTOBAL is in 1950 opgericht in Valencia (Spanje) en is gespecialiseerd in was- en onderhoudsoplossingen voor voertuigen. Het bedrijf is al drie generaties lang een familiebedrijf en is uitgegroeid tot een internationale groep met meer dan 900 kundige professionals in dienst. ISTOBAL is wereldwijd aanwezig met 10 dochterbedrijven en vier productie- en assemblagefabrieken die zich op strategische locaties in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië bevinden. ISTOBAL levert producten en diensten die aansluiten op de eisen van de auto-, transport- en mobiliteitsindustrie. Het bedrijf werkt nauw samen met belangrijke nationale en internationale oliebedrijven en met talrijke aan auto en transport gerelateerde merken.


De uitdagingen

Na de afronding van een rapport ter naleving van EU-richtlijn 2014/95/EU over bekendmaking van niet-financiële informatie (Non-Financial Reporting Directive — NFRD), besefte ISTOBAL dat er iets moest veranderen. Op dat moment maakte elke dochteronderneming gebruik van een andere, plaatselijke salarisverwerker. ISTOBAL wilde in plaats daarvan een nieuwe wereldwijde softwareoplossing die rapportage en informatieverzameling versimpelt ter ondersteuning van de dagelijkse bedrijfsvoering, audits en de NFRD. De oplossing zou moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • Het payrollproces moet op lokaal niveau worden uitgevoerd.
  • Maandelijkse inzichten in medewerkersgegevens, inclusief overwerkbeheer.
  • Gestandaardiseerde payrollrapporten om 100% betrouwbare gegevens te garanderen.
  • Gegarandeerde naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  • De afdeling financiën moet toegang hebben tot de accountinggegevens en betaalbestanden, terwijl gevoelige gegevens worden beschermd.

Het resultaat

In december 2019 hebben we ISTOBAL geholpen met het uitrollen van ADP Celergo, zodat efficiënt beheer van payroll voor meerdere landen mogelijk werd. Een jaar later, in december 2020, ging ISTOBAL een overeenkomst met ons aan voor de implementatie van ADP iHCM, een allesomvattende oplossing die internationale payroll- en HR-functies combineert. Deze uitbreiding omvatte alle dochterondernemingen van ISTOBAL in locaties zoals het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Oostenrijk, Zweden, Italië, Portugal, China en Brazilië.

Nu kunnen managers en HR-medewerkers van ISTOBAL de eerder tijdrovende processen met veel papierwerk automatiseren en medewerkersgegevens makkelijk bijhouden. Dit omvat alles van het bijhouden van promoties en loonsverhogingen tot het beheren van overwerk. Tegelijkertijd hebben de medewerkers baat bij de toegang tot het cloudgebaseerde systeem dat ook mobiel kan worden gebruikt en het eenvoudig inzien van informatie zoals hun aantal gewerkte uren, loon en arbeidsvoorwaarden. De oplossing draagt ook bij aan ISTOBAL’s naleving van de AVG.

“ISTOBAL voert zeer veel taken uit en deze oplossingen zorgen ervoor dat we onze processen kunnen automatiseren, de administratieve werklast kunnen verminderen en minder vaak gebruik hoeven te maken van Excel-bestanden voor procesbeheer. Dankzij deze oplossingen nemen we betere beslissingen, kunnen we garanderen dat informatie transparant is, kunnen we gegevens eenvoudiger standaardiseren en kunnen we onze responstijden wat betreft interne en externe wijzigingen van de (audit)regelgeving verbeteren.”

- Begoña De Torres, ISTOBAL, HR-afdeling.

Leer meer over
overwerkbeheer van ADP.

Vraag een demo aan

Vraag een demo aan

Hoe kunnen we je helpen?
Bent u momenteel een klant van ADP?

Neem contact met ons op +31 10-4598644

Wanneer u dit formulier invult gaat u akkoord , dat ADP contact met u kan opnemen over haar producten, diensten en aanbiedingen, in overeenstemming met onze Privacyverklaring voor zakelijke contacten.