Aandacht voor financieel welzijn werknemers nog urgenter door coronacrisis

27 mei, 2020

Rotterdam - Het financieel welzijn van medewerkers is zeer bepalend voor de manier waarop zij functioneren. Zo’n 98% van de werkgevers zegt dat financiële gezondheid van individuele werknemers direct impact heeft op hun organisatie. Problemen op dit vlak leiden tot omzetverlies (53%), minder betrokkenheid (62%) en een lagere productiviteit (67%). Dat blijkt uit het onderzoek ‘Future of Pay’ van HR-dienstverlener ADP. Als gevolg van de coronacrisis en de verwachte economische krimp, zal dit issue voor werkgevers een nog belangrijkere uitdaging worden.

Werkgevers bereid om stappen te zetten
Dat het financiële welzijn van medewerkers de aandacht verdient en invloed heeft op hun algemene welzijn, is voor het overgrote deel van Europese werkgevers (76%) duidelijk. Vrijwel alle werkgevers beseffen dat de financiële gezondheid van het personeel ook impact heeft op het eigen bedrijf. Werkgevers vinden dan ook dat zij interesse moeten tonen in de financiële situatie van hun werknemers (72%). Bijna twee derde van de werkgevers denkt ook dat het aanbieden van tools op het gebied van financieel welzijn helpt om talent aan te trekken (64%). Hieronder vallen bijvoorbeeld apps die inzicht bieden in financiële gegevens.

Werknemers kijken naar meer dan alleen de salarisuitbetaling
Werknemers zijn ook overtuigd van het belang van financieel welzijn, al is het voor hen nog de vraag welke rol de werkgever daarin moet spelen. Een ruime meerderheid (58%) van de Europese medewerkers vindt dat werkgevers interesse moeten tonen in dit thema en een nagenoeg even groot deel (62%) wil graag werken voor een organisatie waar dit gebeurt. Over hoe werkgevers moeten inspelen op het financieel welzijn van hun personeel, bestaat echter nog verschil van inzicht.

Zo denkt 70% van de werkgevers dat de hoogte van het salaris de belangrijkste drijfveer vormt om een baan te accepteren, terwijl volgens 40% van de werknemers keuze uit verschillende betaalopties en meer keuzevrijheid hierbij juist van groot belang is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de frequentie van betaling, zoals de mogelijkheid om minimaal één keer per jaar eerder betaald te krijgen. Ook keuze uit verschillende betaalopties (spaarregelingen, keuzebudget) zijn hierbij een optie. Daarnaast bestaan er verschillen tussen leeftijdsgroepen. De bereidheid om persoonlijke informatie te delen met de salarisadministrateur of werkgever om financiële begeleiding te krijgen, is onder millennials nog 68%, maar bij generatie X al 52% en onder babyboomers slechts 32%.

Urgentie van aandacht voor financieel welzijn stijgt
Volgens Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland, is het nu hét moment om het onderwerp financieel welzijn hoog op de agenda te zetten: “Het is duidelijk dat mensen met zorgen om hun financiële situatie sneller vatbaar zijn voor stress en zelfs fysieke gezondheidsproblemen. De huidige situatie rondom het coronavirus en de dreigende economische crisis maken de zorgen om inkomen er niet minder op. Het is daarom zaak dat werkgevers de handschoen oppakken en niet alleen aandacht hebben voor het financieel welzijn van hun medewerkers, maar ook keuzes bieden om hen op dit gebied zo goed mogelijk te helpen. Denk bijvoorbeeld aan een flexibel arbeidsvoorwaardenpakket. Dat hier behoefte aan is, bleek al voordat de huidige crisis ontstond, zo laat het onderzoek ook zien. De urgentie hiervan is nu echter sterk toegenomen.”

Future of Pay
In het onderzoek ‘Future of Pay’ onderzocht HR-dienstverlener ADP hoe 1.800 Europese werknemers en werkgevers – waarvan 450 respondenten uit Nederland - denken over (de toekomst van) salarisbetaling.

Over ADP
Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal. Voor meer informatie, ga naar ADP.nl.

ADP, het ADP-logo en Always Designing for People zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, LLC. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2020 ADP, LLC.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie:

Sterk Werk Communicatie & Contentmarketing

Evi van den Oever
Tel: 06 30 14 14 35
E-mail: evi.van.den.oever@sterkwerk.nl