Werknemers blijven ook tijdens coronacrisis massaal overwerken

17 september, 2020

  • Wereldwijd meer overwerk door COVID-19
  • 5% van de werknemers in Nederland werkt 26 uur of meer over

Rotterdam - Het aantal uren dat medewerkers gemiddeld overwerken, is tijdens de coronacrisis opnieuw gestegen. Gemiddeld wordt sinds de corona-uitbraak per week één uur extra onbetaald overgewerkt. Daarmee loopt het gemiddelde aantal overwerkuren, dat voor de pandemie eind 2019 al hoog lag en kan leiden tot klachten als stress, een lagere arbeidsproductiviteit en zelfs fysiek ongemak, steeds verder op.

Dit blijkt uit de onderzoeken Workforce View 2020 Volume 1 pre-COVID-19 en Volume 2 post-COVID-19 van HR- en salarisdienstverlener ADP. Voor het eerste onderzoek zijn ruim 32.000 werknemers wereldwijd, waarvan 1.904 in Nederland, bevraagd over actuele thema’s die spelen op de werkvloer en de toekomst van werk. Als gevolg van de corona-uitbraak is in het tweede kwartaal van 2020 een tweede onderzoek, onder bijna 12.000 werknemers, uitgevoerd.

Meer overwerk tijdens coronacrisis
In alle onderzochte gebieden werkten mensen sinds de corona-uitbraak meer onbetaald over in vergelijking met een halfjaar eerder. In Europa steeg het gemiddelde met één uur, van bijna vijf naar bijna zes uur per week. Dat is vergelijkbaar met de situatie in Latijns-Amerika en Azië-Pacific. Opvallend zijn de cijfers in Noord-Amerika: daar zijn werknemers gemiddeld drie uur per week meer gaan overwerken, van vier naar zeven uur per week.

Volgens Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland, lijkt het massale thuiswerken de drempel voor overwerken te verlagen: “Het is natuurlijk eenvoudiger om thuis net iets vaker de laptop te openen of de tijd die je anders kwijt bent aan het reizen naar kantoor nog even door te werken. Ongemerkt kan dit al snel oplopen. Wat ook kan meespelen, is dat medewerkers in deze lastige tijden misschien net een stapje extra zetten om hun organisatie niet (verder) in de problemen te laten komen.”

Geen verbetering zichtbaar
Het gemiddeld aantal uur onbetaald overwerk nog voor de coronacrisis laat zien dat dit sinds vorig jaar niet is verbeterd. Voor Nederland geldt dat waar in 2018 nog één op de vijf medewerkers gemiddeld zes tot tien uur per week overwerkte, dit eind 2019 bijna één op de vier was. Het percentage Nederlandse medewerkers dat gemiddeld tien uur of meer overwerkt (10%), bleef gelijk aan het jaar daarvoor. Ook opvallend: 5% van de Nederlandse respondenten gaf aan gemiddeld maar liefst 26 uur of meer onbetaald over te werken.

Op de lange termijn kan zo een zorgelijke situatie ontstaan, volgens Brand: “Het is niet voor het eerst dat we zien dat medewerkers de nodige uren extra maken. Ik verwacht niet dat de coronacrisis hier verbetering in zal brengen, integendeel. Door de economische onzekerheid zullen medewerkers nog meer druk voelen om meer te gaan werken, wat leidt tot verhoogde risico’s op overspannen personeel en verminderde arbeidsproductiviteit. Werkgevers doen er daarom verstandig aan om de belastbaarheid van hun medewerkers goed in de gaten te houden, juist ook nu er veel thuis wordt gewerkt.”

Over ADP
Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal. Voor meer informatie, ga naar ADP.nl.

ADP, het ADP-logo en Always Designing for People zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, Inc. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2020 ADP, LLC.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie:

Sterk Werk Communicatie & Contentmarketing

Evi van den Oever
Tel: 06 30 14 14 35
E-mail: evi.van.den.oever@sterkwerk.nl