Bijna twee op de vijf werknemers bereid loon in te leveren voor baanbehoud

01 oktober, 2020

  • Ook uitgestelde salarisbetaling een optie voor 32% van de werknemers
  • Eén op de drie werknemers niet bereid om in te leveren

Rotterdam - Bijna 40% van de werknemers wereldwijd is bereid om een loonsverlaging te accepteren als daarmee banen in de eigen organisatie gered kunnen worden die door de coronacrisis onder druk staan. Het solidariteitsbesef van medewerkers blijkt verder uit het feit dat één op de drie een uitgestelde salarisbetaling als een optie ziet. Daarentegen is eenzelfde deel juist niet bereid salaris of andere arbeidsvoorwaarden in te leveren als dat de eigen baan of die van een collega kan redden.

Dit blijkt uit het onderzoek Workforce View 2020 Volume 2 post-COVID-19 van HR- en salarisdienstverlener ADP. Voor het onderzoek zijn ruim 11.000 werknemers wereldwijd bevraagd over actuele thema’s die spelen op de werkvloer en de toekomst van werk.

Bereidheid tot brengen van offers
In het onderzoek is gevraagd wat medewerkers acceptabel vinden als werkgevers dit van hen zouden vragen om banen binnen de organisatie te redden: een salarisverlaging, uitstel van betaling, beëindiging van de arbeidsrelatie of überhaupt geen maatregel(en). Wereldwijd gezien blijkt er zeker de nodige bereidheid: 38% vindt een salarisverlaging acceptabel, 32% vindt dit van een uitstel van salarisbetaling. Beëindiging van de arbeidsrelatie is met 8% nauwelijks populair. 32% van de respondenten is niet bereid om een maatregel te accepteren.

Volgens Martijn Brand, algemeen directeur van ADP Nederland, laten de cijfers zien dat er zeker de nodige bereidheid is onder medewerkers om mee te denken met hun werkgever: “De coronacrisis raakt ons allemaal en dat besef is ook bij iedereen aanwezig. De resultaten laten zien dat we solidair zijn met onze werkgever, maar zeker ook met onze collega’s. Uiteraard zal ook meespelen dat niemand graag zijn baan verliest, wat in sommige sectoren een reëel risico is.

Maatregelen mogen niet te fors zijn of te lang duren
De mate waarin medewerkers bereid zijn een maatregel te accepteren om banen binnen de eigen organisatie te redden, varieert. Van de respondenten die een salarisverlaging zouden accepteren, is 40% bereid een verlaging van 10% of minder te accepteren. Nog eens 34% zou een verlaging van 11-20% acceptabel vinden. Nog 18% vindt ook een verlaging van 21-30% nog te doen.

Als gekeken wordt naar de bereidheid om het salaris later te ontvangen, dan is van de medewerkers die aangaven dit acceptabel te vinden 13% hiertoe bereid als de duur van het uitstel minder dan een maand is. Twee op de vijf vinden 1-2 maanden uitstel acceptabel, 28% vindt dit van 2-3 maanden. Brand: “Bij het uitstel van salarisbetaling zien we dat daar wat meer bereidheid zit bij medewerkers. Een verklaring hiervoor kan zijn dat zij weten dat ze met hun spaargeld wel enige maanden vooruit kunnen en tegelijkertijd weten dat ze daarna alsnog hun salaris krijgen."

Over ADP
Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal. Voor meer informatie, ga naar ADP.nl.

ADP, het ADP-logo en Always Designing for People zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, Inc. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2020 ADP, LLC.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie:

Sterk Werk Communicatie & Contentmarketing

Evi van den Oever
Tel: 06 30 14 14 35
E-mail: evi.van.den.oever@sterkwerk.nl