Onboardingsproces belangrijk voor waardering HR door medewerkers

09 november, 2021

Capelle a/d IJssel, 9 november 2021 – Vijf factoren blijken voor medewerkers van belang bij hun oordeel over de HR-afdeling van hun organisatie. Wereldwijd noemen medewerkers voldoen in zakelijke behoeften, bieden van veiligheid, zorgen voor begrip/waardering tonen, stimuleren van groei en winnen van vertrouwen als belangrijke factoren in hoe zij naar HR kijken. In de zoektocht naar talent blijkt dat voor HR een belangrijke rol ligt in het opzetten van een goed onboardingsproces voor nieuwe medewerkers.

Dat blijkt uit het rapport The HRXPS (HR XPerience Score): How to measure the performance and impact of HR through the lens of the employee experience van het ADP Research Institute. Voor dit onderzoek zijn 32.000 respondenten uit 25 landen bevraagd over de manier waarop zij HR ervaren.

Medewerkersbeleving van HR in kaart brengen

Het doel van de voor het eerst uitgevoerde studie is drieledig: het onderzoeken van de psychologische drivers van de medewerkersbeleving van HR, het ontwikkelen van een methodiek om deze beleving te meten en het identificeren van de oorzaken die zorgen voor een hogere score op HR-medewerkersbeleving (HRXPS). Achterliggende gedachten van de studie zijn om te kijken welke factoren het talent brand van een organisatie versterken en ervoor zorgen dat een (potentiële) medewerker deze zou aanbevelen als werkplek. Daarnaast werd gekeken welke zaken invloed hebben op medewerkers om te willen vertrekken bij een organisatie en/of zij dat ook daadwerkelijk  doen.

Vijf factoren zorgen voor tevredenheid over HR

Uit het onderzoek blijkt dat er vijf factoren zijn die gezamenlijk de drivers zijn van medewerkerstevredenheid over HR:

  • Voldoen in zakelijke behoeften. Medewerkers willen het gevoel hebben dat HR hen zakelijke basisbehoeften biedt als zekerheid over loon, juridische aspecten en een goede werkomgeving. Ook duidelijke communicatie vanuit HR valt onder dit punt.
  • Veiligheid bieden. HR moet een helpende hand bieden bij geschillen op de werkvloer of in geval van onethisch handelen. Medewerkers willen zich veilig voelen om iets bij HR te melden, zonder dat dit leidt tot repercussies.
  • Zorgen voor begrip en waardering tonen. Medewerkers willen zich thuis voelen bij een organisatie. Daar ligt een grote rol voor HR door enerzijds beloften na te komen en anderzijds te zorgen voor een wij-gevoel.
  • Groei stimuleren. Persoonlijke ontwikkeling is belangrijk voor medewerkers. Zij willen zich uitgedaagd voelen om te blijven verbeteren in hun werk en ook van HR horen waar de mogelijkheden liggen om binnen de organisatie door te groeien.
  • Vertrouwen winnen. Het gevoel dat HR écht om iemand geeft, willen medewerkers graag hebben. Het geeft hen vertrouwen in de HR-afdeling en zorgt voor de wil om gezamenlijk successen te behalen.

Elk van deze vijf factoren is opgebouwd uit meerdere onderliggende onderdelen. Gezamenlijk geven ze een beeld van de waarde die HR in de ogen van een medewerker toevoegt en dragen ze bij aan de hoogte van de HRXPS van een organisatie.

Belangrijke inzichten bij het vinden en behouden van talent

Uit het onderzoek komen verschillende interessante punten naar voren. Zo blijkt dat een medewerker die één HR-aanspreekpunt heeft, twee keer meer geneigd is om HR als waarde-toevoegend te zien vergeleken met een medewerker die meerdere HR-aanspreekpunten heeft. Ook het aantal contactmomenten laat een verband zien. Zo is het onboardingsproces binnen de organisatie erg belangrijk. Medewerkers die een formeel onboardingstraject volgden bij hun komst, vinden HR liefst 8,5 keer zo waardevol vergeleken met hen die dit niet volgden. Het belang van gezondheid kwam eveneens naar voren in de studie. Medewerkers die gezondheidsbenefits ontvingen, zijn 3,5 keer zo enthousiast over HR vergeleken met medewerkers die deze niet kregen van hun werkgever.

Met de inzichten uit het onderzoek zijn voor HR-afdelingen effectieve verbeterstappen mogelijk. Wanneer op basis van concrete data bekend is welke punten voor medewerkers belangrijk zijn en hun waardering voor de HR-afdeling doen stijgen, is het mogelijk de HR-medewerkersbeleving te versterken. Daarnaast is dit volgens Martijn Brand, algemeen directeur ADP Nederland, ook in het aantrekken van talent een winstpunt: “Wanneer je als organisatie weet wat gemiddeld gezien belangrijk is voor je medewerkers, dan is het belangrijk om hier op in te zetten of nog extra verbeterpunten in door te voeren. Denk aan het onboardingsproces wat door veel medewerkers belangrijk wordt gevonden. Tegelijkertijd kun je als werkgever met dit soort zaken niet alleen je huidige medewerkers binden, maar ook talenten van buitenaf aantrekken en vervolgens zorgen dat zij zich snel thuis voelen binnen de organisatie. Dat is belangrijk in deze tijd waarin het vinden van goed personeel voor veel werkgevers cruciaal is voor de continuïteit van hun organisatie.”

Marcus Buckingham, Head of ADP Research Institute, geeft op woensdag 10 november om 18:00 uur (Nederlandse tijd) een engelstalige webinar met als onderwerp Measuring HR Service Quality - How HR Affects the Employee Experience. Tijdens het webinar gaat hij dieper in op de HRXPS score. Aanmelden kan via: https://zoom.us/webinar/register/WN_FPwbfEiVQruRRasTFfNYOQ