Loonstrook 2022: gemiddeld een tientje extra, maar niet voor iedereen

04 januari, 2022

  • Sommige parttimers en jongeren leveren enkele euro's in
  • Thuiswerkvergoeding niet altijd zo rooskleurig als het lijkt

Capelle aan den IJssel, 4 januari 2022 – Het jaar begint voor de meeste werknemers positief: het nettoloon op het loonstrookje stijgt licht. Werknemers met een minimumloon gaan er 19 euro op vooruit en wie een modaal inkomen heeft, ziet 9 euro meer onderaan de streep. Die vlieger gaat niet altijd op voor parttimers en jongeren onder de 21 jaar. In een aantal gevallen leveren zij juist een paar euro's per maand in.

Deze cijfers volgen uit berekeningen van HR- en salarisdienstverlener ADP, dat voor de vijftiende keer inzichtelijk maakt wat werknemers onder de streep meer of minder overhouden. Deze nettoloonontwikkelingen staan los van eventuele cao-salarisverhogingen.

 

ADP ontwikkelde een online overzicht met de nettolonen per 2022.

Minder arbeidskorting voor sommige parttimers en jongeren

De lichte nettoloonstijging voor de meeste werknemers heeft te maken met een combinatie van factoren: lager belastingtarief in de eerste schijf, hogere heffingskortingen en de stijging van het minimumloon. Alleen werknemers die minder verdienen dan het fulltime minimumloon, bijvoorbeeld parttimers en jongeren onder de 21 jaar (minimumjeugdloon), krijgen dit jaar minder arbeidskorting en houden onderaan de streep dan ook iets minder over. Bij een (parttime) brutoloon van 1.700 euro per maand gaat het om zo'n 3 euro minder in vergelijking met vorig jaar.

Thuiswerkvergoeding compenseert wegvallen reiskostenvergoeding vaak niet

De lichte nettoloonstijgingen (variërend tussen 0,36% en 1,19%) zullen de stijgende kosten voor levensonderhoud in veel gevallen niet compenseren. Volgens Eurostat komt de inflatie dit jaar boven de 5 procent, de Rabobank verwacht dit jaar een inflatie van 3,8 procent. Veel hoop is gevestigd op de thuiswerkvergoeding die vanaf dit jaar belastingvrij tot 2 euro per werkdag betaald mag worden. Werknemers moeten zich echter niet direct rijk rekenen. In veel gevallen compenseert de thuiswerkvergoeding het (deels) wegvallen van de reiskostenvergoeding namelijk niet. Met ingang van dit jaar mag de reiskostenvergoeding namelijk alleen nog worden betaald op basis van het werkelijke reispatroon. Het blijft de vraag hoe werkgevers arbeidsrechtelijk met de reis- en overige kostenvergoedingen omgaan.

Wijzigingen pensioenpremies zorgen voor kleine verschillen tussen sectoren

Hoewel het algemene beeld dat de meeste werknemers erop vooruitgaan in alle sectoren overeind blijft, zijn er wel wat kleine sectorale verschillen. Dit wordt veroorzaakt door gewijzigde pensioenpremies. Een opvallende uitschieter zien we bij de overheid, waar de pensioenpremie daalt. Een ambtenaar met een modaal inkomen betaalt daardoor 2,57 euro minder pensioenpremie dan in 2021.

Gepensioneerden profiteren dubbelop: aanvullende pensioenen en AOW stijgen

Waar gepensioneerden vorig jaar hun aanvullende pensioenen nog iets zagen dalen, pakt dat dit jaar door lagere belastingen en een lagere bijdrage voor de Zorgverzekeringswet beter uit. Een aanvullend pensioen van 500 euro per maand stijgt met 1,33 euro. Ontvangt iemand een aanvullend pensioen van 2.500 euro dan staat er vanaf deze maand 7 euro meer op de rekening. Ook de AOW-uitkeringen stijgen. Voor een alleenstaande stijgt deze uitkering met 18 euro. Voor gehuwden of samenwonenden met een partner die ook AOW ontvangt, stijgt de uitkering met 13 euro per persoon.

 

Berekeningen en complete cijfers

De algemene cijfers betreffen het loon na aftrek van belasting en zijn exclusief pensioen- en andere werknemerspremies. De cijfers per sector betreffen het loon na aftrek van belasting, pensioen- en overige branchegerelateerde werknemerspremies. Bij de berekeningen is uitgegaan van pensioenregelingen van ABP, Bouw, Transport, Zorg & Welzijn en Metaal & Techniek. Waar wordt gesproken over pensioenpremies, zijn ook andere verplichte inhoudingen zoals de WIA-bodem- en WGA-hiaatverzekering in de berekeningen meegenomen. ABP-pensioenregelingen gelden voor diverse sectoren. ADP is uitgegaan van de sector ‘gemeenten’. Voor de sector Transport is uitgegaan van ‘beroepsgoederenvervoer’. Voor de sector Zorg & welzijn is uitgegaan van ‘VVT'. Voor de sector Bouw is gerekend met lonen per vier weken. Bij de verschillen van het minimumloon is de reguliere minimumloonstijging meegenomen. 

Over ADP

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal.

Voor meer informatie, ga naar ADP.nl ADP, het ADP-logo en Always Designing for People zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, Inc. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2022 ADP, Inc. 

Voor meer informatie:

Sterk Werk Communicatie
Marije van Kwawegen
Tel: 06 16 92 95 38
E-mail: marije.van.kwawegen@sterkwerk.nl