Aan de orde stellen van de kloof tussen de verwachtingen van de werkgever en die van de medewerker

Er wordt geschat dat twee derde van de medewerkers actief op zoek is naar of openstaat voor een nieuwe baan. Toch geven werkgevers aan dat ze moeite hebben om het juiste talent voor hun organisaties te vinden. Wat is er aan de hand?

Om te proberen te begrijpen waarom werknemers bij hun huidige werkgever blijven of een nieuwe baan accepteren, heeft ADP Research Institute® (ADPRI) een onderzoek uitgevoerd onder medewerkers en werkgevers in 13 landen. Uit de antwoorden blijkt dat er een kloof bestaat tussen werknemers en hun werkgevers die over belangrijke factoren als talentbeheer, behoud van talent en bedrijfsprestaties gaat.

Het onderzoek toont ook aan dat het merendeel van de medewerkers trots is op hun werk en meer loyaliteit heeft richting hun bedrijf dan werkgevers inschatten. Maar de globalisering van bedrijven, de binnenlandse en wereldpolitiek, de bedrijfsresultaten en automatisering doen het vertrouwen van medewerkers in hun bedrijf en het werk dat ze uitvoeren, afnemen. Hoewel de gestage opkomst van multinationals en een wereldwijd personeelsbestand hebben geleid tot een efficiëntere en meer gestroomlijnde bedrijfsvoering, hebben ze ook gezorgd voor een one-size-fits-all-model voor HR-beleid. Hiermee is het risico ontstaan dat het te onpersoonlijk is om het beste talent aan te trekken en te behouden.

De ik- vs. wij-instelling: medewerkersbetrokkenheid verhogen

Prioriteiten en houdingen verschillen per regio op de wereld, maar er kan gerust gezegd worden dat de kern van de kloof tussen werkgevers en medewerkers de micro/macro-visie is: Medewerkers richten zich op de dagelijkse zaken—wat vandaag voor hen belangrijk is, en wat hen op het werk zal beïnvloeden. Werkgevers kijken meer naar het grotere plaatje en de lange termijn—hoe gezond is het bedrijf en hoe goed zijn de loopbaantrajecten voor de lange termijn ontwikkeld?

Hoewel werkgevers inzien dat prestatiebeheer en carrièreplanning in de toekomst de belangrijkste drijfveren voor talentbeheer zullen zijn, blijven medewerkers op hun hoede wat betreft de zin en eerlijkheid van deze initiatieven. Bedrijven die deze kloof tussen de verwachtingen van het management en de medewerkers kunnen overbruggen—en die in staat zijn de nuanceverschillen in houding per regio/land te begrijpen en deze weten aan te pakken—zullen de medewerkersbetrokkenheid verhogen en daardoor beter gepositioneerd zijn in een competitief tijdperk om internationaal talent te werven en te behouden.