Data driven payroll

Betrouwbare gegevens helpen je om slimme beslissingen te nemen te nemen wanneer je bedrijf wordt geconfronteerd met allerlei veranderingen. In het huidige economische en politieke klimaat is dit belangrijk voor elke organisatie. Zoals Deloitte aangeeft: "Tegen 2030 vormen dataverzameling en -analyse de basis van alle toekomstige diensten en bedrijfsmodellen."1.

Inzichten op basis van payrollgegevens versnellen je toegang tot nieuwe markten en helpen te voorkomen dat je zakelijke beslissingen neemt op basis van gebrekkige informatie.

Bij uitbreiding naar een nieuw land moet je het volgende weten:

  • De kosten voor het werven van personeel in het land waar jouw bedrijf zich vestigt (benchmarking van vergoedingen)
  • De salarissen, overheadkosten en het overwerk van je payrollmedewerkers
  • Of er vergelijkbare vestigingen zoals van jouw organisatie zijn

Als je eenmaal je business opgetuigd hebt in een ander land, wil je goed zicht hebben op de productiviteit, loonkosten, wetswijzigingen, gelijke beloning en behoeften van investeerders. Ook wil je valutaschommelingen scherp in de gaten houden. Je wilt dit alles ook kunnen vergelijken met soortgelijke vestigingen binnen je bedrijf.

Ga direct naar de bron...

Het begint allemaal bij de payroll. De payrollgegevens zijn het nauwkeurigst, omdat ze bij elke salarisrun (bijvoorbeeld maandelijks of tweewekelijks) worden gecontroleerd. Maar ironisch genoeg kan het verzamelen van de gegevens nog steeds veel tijd kosten als het in verschillende systemen en formats gebeurt.

Veel HR- en payrollteams besteden nog steeds onnodig veel uren aan het samenbrengen van informatie uit verschillende systemen in meerdere regio's. 45 procent van de payrollteams besteedt wereldwijd zelfs elke week 21 of meer uren aan het afstemmen van gegevens tussen HR- en payrollsystemen.3Dat is meer dan de helft van de werktijd van een gemiddelde werknemer

...Een bron van strategische input worden

Deze vele uren zijn minder verrassend als je bedenkt dat bedrijven wereldwijd hun activiteiten gemiddeld aan vijf verschillende payrollproviders uitbesteden. Dit aantal stijgt naarmate ze in meerdere landen actief zijn.4.

Bedrijven hebben hun eigen redenen om deze verschillende systemen te gebruiken. Misschien heb je verouderde systemen na fusies en overnames, of heeft een lokale manager een salarisverwerker gekozen met een goede reputatie in het land.

Wat de reden ook is, het maakt alles moeilijker wanneer je data moet verzamelen. Het consolideren van jouw payrollplatforms biedt inzicht in je payrollproces en maakt het gemakkelijker om trends in het personeelsbestand op te sporen die de uitbreiding van jouw bedrijf kunnen ondersteunen of laten mislukken.

Een uniform cloud-platform kan al jouw gegevens naadloos integreren, maakt het gemakkelijk om nauwkeurige, real-time gegevens te vinden en te delen wanneer je ze nodig hebt, en houdt ze veilig en beschermd.

Zodra je een duidelijk beeld hebt van je payrolldata wordt het pas echt interessant. Zoek een salarisverwerker die jouw internationale payroll- en HR-gegevens aan elkaar kan koppelen, zodat je beschikt over informatie van onschatbare waarde voor je hele personeelsbestand.

Gebruik data om de digitale transformatie van de payroll aan te sturen

Data vormen de rode draad tussen de drie fasen van de digitale transformatie van elke payrollfunctie.

1. Optimalisatie

Elk groeiend bedrijf moet zijn activiteiten optimaliseren. Voor de payroll betekent dit dat er wordt gestreefd naar vereenvoudiging, minder verwerkingsfouten en meer kostenefficiëntie.

De optimalisatie omvat ook de interne structuur van jouw payrollfunctie. Of jouw dienstverleningsmodel nu gecentraliseerd, geregionaliseerd of locatiegebonden is, kun je snel de data verkrijgen die nodig zijn voor beslissingen over bedrijfsgroei?

2. Zichtbaarheid

Dit is een belangrijk voordeel voor het samenvoegen van jouw HR- en payrolloplossingen.

Toen aan internationale leiders werd gevraagd wat voor resultaten zij hoopten te zien na de digitale transformatie van de payroll, was dit de top drie aan antwoorden (die alle drie 27 procent ontvingen):

  • Integratie van payroll met andere bedrijfs- en HR-systemen
  • Hogere rapportagesnelheid
  • Toegang tot betere rapportage- en analysemogelijkheden3

Inzicht hebben in de uitgaven is een vereiste voor de financiële afdeling van elk groeiend bedrijf. Of jouw bedrijf nu zelfstandig groeit of uitbreidt door fusies en overnames, je hebt betrouwbare modellen, prognoses en rapportage nodig. ADP ontdekte dat bedrijven met een internationale payrollstrategie, die volledig geïntegreerd is met HR- en financiële systemen, minder complexiteit en sterk geoptimaliseerde kosten rapporteren.2 Bovendien verwacht 98 procent van de bedrijfsleiders tegenwoordig dat payrollgegevens als informatiebron dienen voor kostenbeheerstrategieën.3.

Voor HR-teams betekent inzicht in personeelsgegevens een uitgebreide benchmarking, nauwkeurige planning van de benefits en minder stress wanneer rapporten nodig zijn. 76 procent van de internationale werknemers zeggen dat ze zouden overwegen hun baan op te zeggen als hun bedrijf een oneerlijke loonkloof tussen mannen en vrouwen of geen DEI-beleid heeft,5 is het hoogstwaarschijnlijk nog nooit zo belangrijk geweest om trends te herkennen en bij te stellen.

3. Wendbaarheid

De payroll-optimalisatie levert zichtbare, bruikbare data over  werknemers op en maakt de derde fase, wendbaarheid, mogelijk.  Je kan je alleen aanpassen en nieuwe manieren van werken vinden als je over de data beschikt die nodig zijn om snel te Handelen. Met bruikbare data kan je niet alleen reageren op interne en externe veranderingen, maar ook nauwkeurige  voorspellingen doen en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Datagedreven payroll levert informatie op die essentieel is voor jouw besluitvorming, voornamelijk wat betreft de kosten. En als jij jouw payroll- en HR-data koppelt, beschik je over een grote hoeveelheid personeelsinformatie waarmee je succesvol kunt zijn op nieuwe markten. Met andere woorden, data sturen niet alleen jouw payroll aan, maar ook de groei van jouw bedrijf.

Bekijk meer gedetailleerde informatie.


1. Deloitte, Data is the new gold, The future of real estate service providers, 2022
2. ADP, Het potentieel van payroll: Global payroll survey 2021 
3. ADP, Het potentieel van payroll Global payroll survey 2022 
4. EY, Hoe payroll waarde kan creëren in een organisatie, 2022
5. ADP Research Institute, People at Work 2022: A Global Workforce View