People at Work 2023 mobile

People at Work 2023: Een blik op het internationale personeelsbestand

Krijg inzichten waarmee je jouw mensen beter kunt begrijpen, motiveren en behouden

Wat willen werknemers en hoe kan je ze dit bieden?

ADP Research Institute® heeft van 28 oktober tot 18 november 2022 een wereldwijde enquête afgenomen. In het rapport hiervan staan belangrijke inzichten in de houding, ambities, wensen en behoeften van 32.612 ondervraagde werknemers in 17 landen, waaronder 8.613 flexwerkers.

Je kunt op meerdere manieren van dit onderzoek profiteren:

  • Ontdek wat je medewerkers werkelijk vinden
  • Pas je strategie voor het werven, belonen en behouden van medewerkers aan
  • Gebruik de onderzoeksresultaten om je bedrijf te transformeren

Dit is wat medewerkers vinden dat je moet weten:


Werktevredenheid

Werktevredenheid

87% van de werknemers is positief over de toekomst, terwijl 62% ervan overtuigd is dat de huidige economische onzekerheden alle branches zullen raken. Daarnaast voelt 37% zich niet zeker in hun baan.

Loon en arbeidsvoorwaarden

Loon en arbeidsvoorwaarden

Voor 61% is salaris het belangrijkste aspect van hun baan. 62% verwacht in het komende jaar een salarisverhoging bij hun huidige werkgever. Toch zegt maar liefst 43% soms, vaak of altijd onderbetaald te worden.

Geestelijke gezondheid

Geestelijke gezondheid

Bijna de helft (47%) van de respondenten stelt dat hun werk lijdt onder een slechte geestelijke gezondheid. Ook zegt 65% dat ze minder goed presteren door stress. Werkgevers zijn bezig dit aan te pakken met initiatieven voor geestelijke gezondheid.

Flexibiliteit

Flexibiliteit

Bijna de helft (48%) zegt naar het buitenland te kunnen verhuizen terwijl ze bij hun huidige werkgever blijven. Voor veel werknemers zijn loopbaanontwikkeling en plezier in het werk belangrijker dan flexibele uren en werklocaties.

 

Een terugblick met Nela Richardson


Video People at Work

De wereld kampt met een chronisch tekort aan vaardigheden

Loopt de goede naam van Europese werkgevers gevaar?

In Europa is de strijd om talent hevig, ook aangezien het voor medewerkers erg makkelijk is om in andere landen te werken.

Ons onderzoek in Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Polen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland toont aan dat werkgevers op sommige belangrijke vlakken minder ruimhartig en progressief zijn dan in andere regio's.

Van salarisverhogingen tot initiatieven op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI): zakelijke leiders in Europa moeten overwegen hoe ze internationaal toptalent kunnen aantrekken en hun medewerkersbestand tevreden en gemotiveerd kunnen houden.

Download het rapport
De wereld kampt met een chronisch tekort aan vaardigheden

De wereld kampt met een chronisch tekort aan vaardigheden

Krijg de inzichten die je nodig hebt om je toptalent te behouden.

Download het rapport  

In de schijnwerper: Europa

Ingehaald door de internationale concurrentie

Ons nieuwste onderzoek toont aan dat Europa mogelijk achterloopt op andere landen qua vooruitstrevend beleid op de werkplek, ondanks dat Europa vaak als progressief en werknemersvriendelijk wordt gezien.

Aandachtspunten:

Salaris

Salarisverhogingen in Europa zijn met een gemiddelde van 5,4% lager dan in andere regio's: een trend die waarschijnlijk zal doorzetten. In Duitsland en Zwitserland stelt 60% van de werknemers zelfs dat ze altijd, vaak of soms onderbetaald worden.


Welzijn

Werknemers in Europa zeggen het minst vaak dat de werkgever advies biedt over hun financiële welzijn, en minder dan de helft voelt zich gesteund door managers bij geestelijke gezondheidskwesties.

Werktevredenheid

Medewerkers in Europa zijn het minst tevreden met hun werk en 38% zegt meer verantwoordelijkheden te hebben gekregen zonder dat het salaris is gestegen.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Slechts 30% van het Europese medewerkersbestand vindt dat hun bedrijf in de afgelopen drie jaar beter is geworden in het verminderen van de loonkloof op basis van geslacht. 30% geeft aan dat hun werkgever geen DEI-initiatieven steunt.

Flexibiliteit

52% van de Europese medewerkers zegt gebruik te kunnen maken van flexibele werkregelingen, maar dit zou kunnen inhouden dat 48% de kans op een betere werk-privébalans misloopt.

Loopbaanontwikkeling

32% van Europese werknemers is ontevreden met hun loopbaanontwikkeling, 30% is ontevreden over training en ontwikkeling en bijna 39% is ontevreden over hun salaris.

 

In de schijnwerper: Nederland

Een goede aanpak

Nederland staat bekend om zijn sleutelpositie in het Europese transportnetwerk en heeft een bloeiende open economie die een belangrijke rol speelt in de wereldhandel. Het heeft een gevarieerde industriesector waarin voedselverwerking, chemicaliën, aardolieraffinage en geavanceerde technologie voorop lopen, evenals aanzienlijke financiële en creatieve sectoren.

Ons onderzoek toont aan dat werkgevers in Nederland het bij het rechte eind hebben. 85% van Nederlandse werknemers is positief over de komende vijf jaar, 92% is tevreden met hun werk en 70% zegt dat hun werkgever baanzekerheid biedt. Op deze punten scoort Nederland het hoogst binnen Europa.

Een paar details:

ICN Loon, promotie en ontwikkeling

Loon, promotie en ontwikkeling

54% van Nederlandse werknemers verwacht in de komende 12 maanden een salarisverhoging, 21% verwacht een promotie en slechts 28% is ontevreden over hun loopbaanontwikkeling. Maar liefst 48% van de respondenten geeft aan nooit onbetaalde uren te draaien en 54% zegt nooit onderbetaald te worden. Nederland scoort hierin hoger dan de andere landen in dit onderzoek.

ICN Duidelijke communicatie

Duidelijke communicatie

In Nederland wordt communicatie tussen werknemers en managers serieus genomen. 77% zegt online toegang te hebben tot hun salarisgegevens, 67% voelt dat hun inbreng wordt gewaardeerd en 61% vindt dat de werkgever transparant communiceert.

ICN Een positieve kijk op geestelijke gezondheid

Een positieve kijk op geestelijke gezondheid

Slechts 34% van het Nederlandse medewerkersbestand zegt dat hun werk lijdt onder een slechte geestelijke gezondheid. Daarbij zegt 58% dat ze zich gesteund voelen door hun managers, en 60% door hun collega’s. Een ander positief resultaat is dat 51% zegt dat hun werk nooit lijdt onder stress.

ICN Wat maakt je medewerkers gelukkig?

Wat maakt je medewerkers gelukkig?

Binnen Europa kunnen Nederlandse werknemers het meest (41%) gebruikmaken van een hybride werkmodel. Nederland is het enige land waar men plezier in het werk (67%) belangrijker vindt dan het salaris (61%). Misschien is dit de reden dat slechts 37% in de afgelopen 12 maanden niet heeft overwogen om van baan te veranderen.