People at Work 2022: Een blik op het internationale personeelsbestand

Ontdek belangrijke inzichten om concurrerend te blijven en je medewerkers te motiveren

Wat willen werknemers en hoe kan je bedrijf op deze wensen inspelen?

Nu bedrijven beginnen te herstellen van de COVID-19-pandemie heeft het Research Institute® van ADP een online enquête afgenomen onder 32.924 medewerkers in 17 landen. De enquête liep van 1 november tot 24 november 2021. 8.685 van deze werknemers zijn flexwerkers.

Dit onderzoek had twee doelen: de gevoelens van medewerkers peilen en bedrijven ondersteunen om meer toekomstgericht en concurrerend te worden en daardoor een veerkrachtigere werkgever te zijn.

De volgende belangrijke thema's kwamen naar voren:

Werktevredenheid

Negen op de tien (90%) werknemers zijn tevreden met hun huidige baan, al is 41% slechts ‘enigszins tevreden’. Optimisme over het werk is een robuuste 88%, hoewel dat minder is dan voor de pandemie.

Loon en arbeidsvoorwaarden

Salaris is het belangrijkst, met 65% die meer uren voor een hoger salaris wil werken. Werkgevers werken echter nog steeds iedere week meer dan een complete werkdag (8,5 uur) aan onbetaalde overuren over.

Geestelijke gezondheid

Werkstress is zeer hoog, met 67% die het wekelijks ervaart. Voor de pandemie was dat nog 62%. Een op de zeven (15%) voelt zich dagelijks gestrest en 53% vindt dat hun prestaties er onder lijden.

Werk is aan het veranderen

De nadruk ligt nu op persoonlijk welzijn en privéleven - wat de wens voor betere werkomstandigheden, meer flexibiliteit, werken op afstand en een eerlijkere werkcultuur versterkt.

Download het rapport

Hoe werkgevers kunnen omgaan met de veranderende werkcultuur.

Uit de enquête bleek dat werk niet meer alleen over salaris, andere financiële voordelen en wat extraatjes gaat. Om onder het personeel een cultuur van werktevredenheid en -zekerheid te bevorderen, moeten bedrijven de volgende aspecten overwegen:

  • Salaris en ontwikkeling
  • Balans tussen werk en privéleven
  • Welzijn en familie
  • Bedrijfswaarden

Dit is nu belangrijker dan ooit, omdat de afgelopen twee jaar een verandering plaatsvond in hoe en waar we werken. Daardoor hebben werknemers hun prioriteiten heroverwogen. Werknemers zijn bereid om hun baan op te zeggen als werkgevers niet aan sommige van hun eisen voldoen, zoals flexibel werken en een diversiteits-, eerlijkheids-, en inclusiviteitsbeleid (DEI). Uit het onderzoek kwam naar voren dat twee derde van de werknemers (64%) zou overwegen om een nieuwe baan te zoeken als ze werden gedwongen om weer fulltime op kantoor te werken.

Hoe werkgevers kunnen helpen

Werkgevers moeten:

  • De juiste vragen stellen, zodat ze werknemers beter begrijpen;
  • Zich realiseren dat de meningen zijn veranderd;
  • Hun aanpak daarop aanpassen.

Werkgevers moeten misschien ingrijpende beslissingen maken en aannames in twijfel trekken, al hebben veel bedrijven dat de afgelopen twee jaar al gedaan.

Download het rapport

Werk opnieuw beoordelen

Werkzekerheid is de afgelopen jaren ver zoek geweest. Veel werknemers zijn hun baan verloren of moesten met verlof gaan. Dit heeft ervoor gezorgd dat werknemers opnieuw hebben beoordeeld wat werkzekerheid voor hun betekent. Het wordt steeds duidelijker dat werknemers meer willen van hun werkgevers. Veel werknemers willen werken voor bedrijven met een cultuur en waardes die aansluiten bij hun eigen cultuur en waardes. Het gevoel van werkzekerheid wordt nu beïnvloed door het hele, steeds diversere, pakket van arbeidsvoorwaarden dat werkgevers (wel of niet) bieden, zowel op individueel als op bedrijfsniveau. Dit heeft grote gevolgen voor het aannemen en behouden van personeel, zeker wanneer werkgevers hun werknemers op afstand en uit een groter geografisch gebied moeten aantrekken.

Laten we eens kijken:

Afnemende werkzekerheid

Meer dan de helft van de werknemers (54%) zegt dat werkzekerheid belangrijk is, maar slechts een kwart (25%) vindt dat hun baan of sector zekerheid biedt. Dat is minder dan in 2021, toen het nog 36% was.

Carrièreswitch

Een meerderheid van de werknemers (71%) zegt dat ze de afgelopen 12 maanden een carrièreswitch hebben overwogen. Ondertussen is 23% actief op zoek naar een andere baan.

Werk is aan het veranderen

21% overweegt om zelfstandig te gaan werken, 20% wil tijdelijk stoppen met werken of overgaan op parttime (19%). Wereldwijd heeft 52% overwogen om binnenlands te verhuizen.

Een meer holistische kijk op het werk

Voor ongeveer een derde van de werknemers zijn flexibele werkuren of plezierig werk belangrijk (respectievelijk 33% en 32%). Bijna een kwart (23%) zegt dat loopbaanontwikkeling een prioriteit is.

Balans tussen werk en privéleven

Twee derde (65%) wil graag meer uren werken voor een hoger salaris. Zeven op de tien (71%) willen flexibelere werkuren, zoals een vierdaagse werkweek, en ongeveer de helft (52%) zou voor een lager salaris werken als ze dan van flexibiliteit waren verzekerd.

Diversiteit, eerlijkheid en inclusiviteit (DEI)

DEI is nu doorslaggevend. Bijna zes op de tien werknemers (59%) denken dat hun werkgever een beleid heeft voor gelijke beloning ongeacht geslacht en 57% denkt dat hun bedrijf een diversiteits- en inclusiviteitsbeleid heeft.

Waarom werkgevers hiernaar moeten luisteren: het vertrek van talent

Bijna een derde van de werkgevers (32%) praat over het belang van een DEI-beleid maar heeft er geen en 34% heeft het er nooit over. Werkgevers lopen risico op een concurrentienadeel als ze niet de beste kandidaten uit de breedste pool aantrekken.

BBedrijven kunnen problemen hebben met het behouden van hoogopgeleide of gekwalificeerde vrouwen of werknemers met verschillende etniciteiten en achtergronden. Dit zou een negatief effect kunnen hebben op de manier waarop het bedrijf, haar waarden en haar merk worden gezien door zowel medewerkers en sollicitanten als andere belanghebbenden zoals klanten en investeerders.

Dit blijkt ook uit de cijfers:

  • Ongeveer driekwart van de werknemers (76%) zou overwegen om een nieuwe baan te zoeken als ze zouden ontdekken dat geslacht een invloed heeft op salaris of als hun bedrijf geen diversiteits- en inclusiviteitsbeleid (DEI) heeft (76%).
  • Hoewel vrouwen eerder geneigd zijn om dat te zeggen, zijn mannen het daarmee eens. Vooral jonge werknemers vinden dit belangrijk.

In de schijnwerper: Europa

Loon en arbeidsvoorwaarden:

24% van de Duitse werknemers wordt regelmatig onterecht te weinig betaald.

Van de Zwitserse, Spaanse en Britse werknemers is dat 21%.

Werkgevers in het VK en Italië betalen het vaakst te laat - zegt 19% van de werknemers in beide landen.

Download het rapport

Werknemers hebben andere prioriteiten

In het algemeen toont het onderzoek dat werknemers harder nadenken dan ooit over wat ze van hun werk - en in hun leven - willen. Dat kunnen dingen zijn zoals een hoger salaris, meer flexibiliteit, betere ondersteuning, nieuwe uitdagingen, meer erkenning, verbeterde kansen of een inclusievere, eerlijkere cultuur. Werkgevers doen er goed aan om dit te onthouden. HR-teams zijn cruciaal in hun rol als bemiddelaars tussen beide partijen. Ze helpen om behoeften en wensen af te stemmen, zodat ze het moreel kunnen verbeteren in een tijd van radicale veranderingen en onzekerheid. Dit zal niet gemakkelijk zijn, maar zal leiden tot stabieler, meer toegewijd en productiever personeel voor de werkgevers die erin slagen.

Gebruik ons onderzoek als ondersteuning bij je bedrijfstransformatie.

Download het rapport 

Werknemers willen verandering. Wat is belangrijk om te weten?

Wat verwachten werknemers nu van werkgevers?

Wat verwachten werknemers nu van werkgevers?

Waarom proberen zo veel werknemers van baan of sector te veranderen? Wat is belangrijk om te weten?

Wat willen medewerkers nou echt van flexibel werken?

Wat willen medewerkers nou echt van flexibel werken?

Hoe belangrijk is flexibel en op afstand werken voor werknemers? Misschien dat het antwoord je zal verrassen.

Wat willen medewerkers, behalve geld, van werk?

Wat willen medewerkers, behalve geld, van werk?

Een vergoeding is natuurlijk belangrijk, maar er speelt meer. Welke andere zaken doen ertoe? En welke stappen zou HR moeten zetten?

Welke invloed heeft stress op de productiviteit van werknemers?

Welke invloed heeft stress op de productiviteit van werknemers?

Hoe gestrest zijn je werknemers eigenlijk? Wat zijn de oorzaken en gevolgen van een slechte mentale gezondheid? Lees meer informatie over dit groeiende probleem.

Download het rapport