De potentie van payroll

Enquête internationale payroll 2021

Deze enquête over internationale payroll laat zien dat een vaak vergeten functie, namelijk payroll, voor organisaties een katalysator kan zijn van toekomstige groei.

De enquête gaat in op de veerkracht en competenties van payroll. Door payroll te verkennen vanuit het perspectief van leiders in HR, financiën en payroll, wordt geanalyseerd hoe goed organisaties de verschillende uitdagingen het hoofd bieden die de COVID-19-pandemie verder heeft versterkt.

De kloof overbruggen of vergroten

Door de verwoestingen die de pandemie heeft aangericht, zijn payrollprocessen en -systemen niet zo effectief als ze kunnen zijn. Organisaties staan voor een keerpunt en moeten een belangrijke beslissing nemen: verandering omarmen en payroll digitaal transformeren om de kloof te overbruggen, met alle voordelen van dien. Of niks doen en toestaan dat er een kloof ontstaat tussen hun doelstellingen en de huidige staat van payroll. De enquête liet zien dat organisaties verandering nodig hebben om veerkracht op te bouwen voor het geval ze ooit een vergelijkbare situatie meemaken.

Payroll in de spotlight

Het overgrote merendeel (82 procent) van de organisaties vond de COVID-19-pandemie een uitdaging, vooral op het gebied van de toegang tot en betrouwbaarheid van salarissystemen en het op tijd en op de juiste manier betalen van medewerkers.

De onderzochte organisaties zijn duidelijk over wat ze verlangen van hun internationale payroll:

  • Toegang tot meer rapporten en analyses als onderbouwing van de bedrijfsstrategie en -planning
  • Hogere rapportagesnelheid om informatie te verstrekken wanneer die nodig is
  • Striktere gegevensbeveiliging om de wet- en regelgeving beter te kunnen naleven
  • Gestroomlijnde payrollprocessen om fouten te verminderen, kosten te verlagen en de tevredenheid van medewerkers te verbeteren

Aangezien er een noodzaak is om de internationale payroll te transformeren, om veerkracht te vergroten, bedrijfsactiviteiten te stroomlijnen en risico's te verminderen, is de volgende vraag die organisaties stellen: hoe dan?

Internationale payroll optimaliseren

De drie stappen die in de enquête naar voren komen, zijn optimalisatie, inzichtelijkheid en wendbaarheid. Als het gaat om optimalisatie zien we dat het overgrote merendeel van de respondenten (74 procent) nog altijd werkt met meerdere salarissystemen op verschillende locaties. Als gevolg daarvan geeft 61 procent aan dat hun payrollpersoneel wordt overspoeld met vragen. Tegelijkertijd vragen senior managers naar extra gegevens, omdat de beschikbare gegevens inconsistent en moeilijk te begrijpen waren. Toch heeft maar 14 procent een internationale payrollstrategie die volledig is geïntegreerd in de systemen van HR en financiën. Zij spreken van minder complexiteit en sterk geoptimaliseerde kosten.

Inzicht geven

Uit de enquête blijkt dat het gebruik van meerdere en nauwelijks geïntegreerde systemen leidt tot een zeer beperkt inzicht in payroll. Zonder duidelijke inzichten gaf 73 procent van de respondenten wereldwijd aan dat ze niet de benodigde payrollgegevens hadden om de strategische koers van de organisatie te bepalen. Bovendien had 51 procent slechts beperkt vertrouwen in hun payrollcompliance. Organisaties met een geïntegreerd platform hadden daarentegen een duidelijk overzicht van de wereldwijde kosten, waardoor ze betere modellen, voorspellingen en rapporten konden opstellen.

Wendbaarder worden

De noodzaak om snel te kunnen schakelen is door de pandemie des te duidelijker geworden. Ongeveer 61 procent van de respondenten was niet in staat om de payroll aan te passen aan de uitdagingen waar men voor stond. Anderen (33 procent) zeiden dat er geen salarissysteem was dat bedrijfsgroei mogelijk maakt. Maar organisaties met een geïntegreerd platform voor internationale payroll rapporteerden dat ze de wendbaarheid hadden om gegevens snel te analyseren en op te schalen ter ondersteuning van de groei van de organisatie.

Met een efficiënte internationale payrollstrategie kunnen organisaties de uitdagingen aangaan die door de pandemie duidelijk zijn geworden. Zo'n strategie biedt de mogelijkheid om payrollgegevens te integreren met andere systemen en zo efficiëntere rapporten en analyses te produceren. Alleen dan kan payroll echt zijn potentie waarmaken en de gegevens bieden die kunnen leiden tot meer strategische beslissingen en meer efficiëntie in de hele organisatie.

TAGS: Payroll ADP® Global Payroll Multinational bedrijf HR Gidsen