Werknemers positief over eigen vaardigheden ondanks coronacrisis

04 november, 2021

Capelle aan den IJssel, 4 november 2021 – Wereldwijd zijn werknemers positief over hun eigen vaardigheden. Een ruime meerderheid (89%) van hen is overtuigd dat ze de vaardigheden bezitten om hun werk goed te kunnen doen en zakelijk succesvol te zijn, hoewel dit wel minder is dan voor de pandemie (95%). Tijdens de coronacrisis stegen volgens 46% van de werknemers hun kansen om hun vaardigheden  te verbeteren, hoewel Nederlandse werknemers hier met 27% flink bij achterblijven.

Dit blijkt uit het onderzoek People at Work 2021: a global workforce view, uitgevoerd door het onderzoeksinstituut van HR- en salarisdienstverlener ADP. Voor het onderzoek zijn 32.471 werknemers in zeventien landen, waaronder Nederland, bevraagd over actuele thema's die spelen op de werkvloer. Daarbij is ook gekeken naar hoe werknemers en werkgevers tot nu toe zijn omgegaan met de COVID-19-pandemie en hoe zij denken over de toekomst.

Lichte daling in vertrouwen over eigen vaardigheden
Werknemers zijn wereldwijd positief als hen wordt gevraagd of zij denken de vaardigheden te bezitten die ze nodig hebben om succesvol te kunnen zijn op het werk. 89% is overtuigd dat zij deze hebben, 52% is hier zelfs zeer van overtuigd. In Nederland is dit vertrouwen slechts iets lager en is 86% overtuigd de benodigde vaardigheden te hebben, 41% is hiervan zelfs zeer overtuigd. Met het vertrouwen in eigen kunnen zit het dus wel goed bij veel medewerkers. Wereldwijd zegt slechts 3% de vaardigheden niet te hebben, 8% is er onzeker over. In Nederland is dit met respectievelijk 2% en 12% vergelijkbaar.

Wereldwijd is het vertrouwen iets teruggelopen sinds de coronacrisis toesloeg. Uit eerder ADP-onderzoek een jaar voordat het People at Work 2021 onderzoek werd gehouden, bleek dat 95% van de werknemers positief was over hun vaardigheden. Onder Nederlandse werknemers was dit destijds 93%. De dalingen zouden er mee te maken kunnen hebben dat minder werknemers tijdens de pandemie in staat waren om een opleiding of cursus te volgen en zo hun vaardigheden bij te schaven. Een andere verklaring is dat mogelijk minder mensen vertrouwen hebben in hun vaardigheden vanwege het grotendeels online werken of dat zij tijdens de crisis ook noodgedwongen andere taken uitvoerden waarvoor zij bepaalde vaardigheden misten.

Martijn Brand, algemeen directeur ADP Nederland: “We zien dat nog steeds heel veel medewerkers positief zijn over hun vaardigheden en denken datgene te bezitten wat nodig is om succesvol te kunnen zijn. Gelukkig, zeg ik erbij, want dit is een belangrijke voorwaarde om productief te zijn en ook om mentaal goed in je vel te zitten. Tijdens de crisis is er wellicht minder aandacht geweest voor opleidingen en trainingen. We zien wel dat er nu weer tal van fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn en het aanbod van online trainingen groot is, dus ik denk dat medewerkers hun vaardigheden komend jaar weer volop kunnen verbeteren als zij dat willen, of dat nodig is.”

Kansen tot verbeteren vaardigheden bleven achter in Nederland
Volgens 46% van de wereldwijde werknemers stegen de kansen om de eigen vaardigheden te verbeteren sinds de coronacrisis toesloeg, 37% geeft aan dat deze gelijk zijn gebleven. Er is wel een flink verschil zichtbaar met Nederland. Volgens slechts 27% van de Nederlandse werknemers stegen de kansen om aan hun vaardigheden te werken en 57% van hen vindt dat deze onveranderd zijn vergeleken met voor de pandemie. Wereldwijd vindt 17% dat de kansen enigszins tot significant afnamen, in Nederland is dit 16%.

Waar er in andere landen dus wel degelijk nieuwe mogelijkheden waren voor medewerkers om aan hun vaardigheden te werken, bleef dat in Nederland relatief beperkt. Brand: “Mogelijk waren andere landen sneller in staat om een online trainingsaanbod te verzorgen voor werknemers of was er meer ruimte voor werknemers om onder werktijd een online opleiding of cursus te volgen. Het is voor werkgevers wel zaak om te zorgen dat werknemers zich blijven ontwikkelen. Wettelijk hebben ze hier geen verplichting toe, maar moreel gezien eigenlijk wel. Je kunt het niet maken om bijvoorbeeld afscheid te nemen van een medewerker die niet voldoet, maar die ook nooit een training of cursus heeft mogen volgen om zichzelf te verbeteren. Daarnaast is het voor de arbeidsproductiviteit natuurlijk belangrijk dat werknemers in staat zijn om hun werk goed uit te kunnen voeren. Vanaf 1 maart 2022 is het voor werkenden mogelijk een beroep te doen op het STAP-budget, waarmee de overheid levenslang leren wil promoten. Dit zal zeker bijdragen aan de kansen voor werknemers om hun vaardigheden verder te ontwikkelen.”

Over ADP 

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal. Voor meer informatie, ga naar nl.adp.com.  

ADP, het ADP-logo en Always Designing for People zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, Inc. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2021 ADP, Inc 

Noot voor de redactie

Voor meer informatie:

Senior consultant
Frans Colthoff
Tel: 06 30 85 13 60
E-mail: frans.colthoff@sterkwerk.nl