People at Work 2021: Een blik op het internationale personeelsbestand

Ontdek de wereldwijde inzichten van werknemers een jaar na de start van COVID-19

Welke gevolgen heeft de COVID-19-pandemie voor het internationale personeelsbestand?

Afgelopen jaar was een jaar als nooit tevoren. Werkpraktijken werden op hun kop gezet, werkgevers en werknemers hebben geaccepteerde normen moeten heroverwegen, terwijl zij zich snel moesten aanpassen aan een onzekere, snel veranderende wereld.

Om de impact van de COVID-19-pandemie op werknemers op dit moment te beoordelen, heeft het ADP Research Institute tussen 17 november en 11 december 2020 32.471 werknemers in 17 landen wereldwijd geënquêteerd, waaronder meer dan 8.567 werkzaam in de gig-economie*1.

Er kwamen enkele belangrijke thema's naar voren:

Werknemersvertrouwen en baanzekerheid

Uit vrees voor hun baan zag 76% van de werknemers zich gedwongen extra taken op zich te nemen of een zwaardere werklast te dragen, waarbij meer dan de helft (55%) van de essentiële werknemers en een derde van de niet-essentiële werknemers (34%) tijdens de pandemie extra taken op zich heeft genomen.

Arbeidsomstandigheden

Onbetaald overwerk is gestegen tot gemiddeld 9,2 uur per week, in lijn met een verschuiving naar flexibele werkpraktijken (tegenover 7,3 uur een jaar geleden).

Beloning en prestaties

De pandemie heeft problemen met onjuiste en te late betalingen aan het licht gebracht - meer dan drie op de vijf werknemers (63%) kregen hier dit jaar mee te maken.

Mobiliteit van werknemers

Werknemers heroverwegen waar en hoe ze wonen: 75% van het internationale personeelsbestand heeft hun woonsituatie aangepast of is van plan dit te doen. Dit percentage loopt op tot 85% voor generatie Z (18-24 jaar).

Download het rapport

Het beeld is gecompliceerd

Uit het onderzoek blijkt dat ondanks het algemene gevoel van optimisme over de gevolgen van de pandemie, de ongerustheid over de baanzekerheid overheerst hoe de werknemers zich nu voelen:

  • 85% van de werknemers heeft zich zorgen gemaakt over hun baan of financiële zekerheid
  • Bijna twee derde van het internationale personeelsbestand (64%) heeft beroepsmatig gevolgen ondervonden, waarbij meer dan een kwart (28%) hun baan is kwijtgeraakt, met verlof is gestuurd of tijdelijk door zijn werkgever is ontslagen
  • De jongste leeftijdsgroep die tot de beroepsbevolking is toegetreden - de 18- tot 24-jarigen - is het hardst getroffen: bijna vier op de vijf (78%) ondervonden de gevolgen voor hun beroepsleven en twee op de vijf (39%) gaven aan dat ze hun baan hebben verloren, met verlof zijn gestuurd of tijdelijk ontslagen door hun werkgever

Echter:

  • Telewerkers geven niet vaker (in feite zelfs marginaal minder) dan hun collega's op kantoor of op locatie aan dat het handhaven van de productiviteit voor hen een grote uitdaging is (10% tegenover 13%)
  • Meer dan twee derde (67%) van de werknemers voelt zich nu gemachtigd om gebruik te maken van flexibele werkregelingen in hun bedrijf, tegenover iets meer dan een kwart (26%) voor de pandemie
  • Bijna zeven op de tien werknemers (68%) die een nieuwe rol of nieuwe verantwoordelijkheden op zich hebben moeten nemen, zijn voor deze inspanningen beloond met een loonsverhoging of bonus

Download het rapport

Er is sprake van regionale verschillen

Gig-werk

De belangstelling voor werken als zzp-er of freelancer is toegenomen, met name in Azië en de Stille Oceaan (17%) en Latijns-Amerika (23%), terwijl die in Europa gelijk is gebleven (17%) en in Noord-Amerika is afgenomen (15%).

Loonkloof

In Europa treft het omgaan met stress op het werk als gevolg van de gevolgen van COVID-19 meer vrouwen dan mannen (17% tegenover 12%). Dit kan te maken hebben met het feit dat vrouwen minder flexibiliteit genieten bij werkregelingen dan mannelijke collega's.

Optimisme

Het optimisme over de komende vijf jaar over de arbeidsmarkt was het laagst in Europa (71%) en het hoogst in APAC (90%) en Latijns-Amerika (85%).

Baanzekerheid

Angst voor baanonzekerheid heeft driekwart gedwongen om extra taken op zich te nemen of langer te werken, vooral in APAC (39%) en Latijns-Amerika (34%), maar minder in Europa (21%) en Noord-Amerika (27%).

Overwerk

APAC is wereldleider wat betreft het hoogste aantal onbetaalde overuren, met een wekelijks gemiddelde van 9,9 uur.

Salaris

Werknemers in Chili hadden in Latijns-Amerika de meeste kans (61%) om een loonsverhoging of bonus te krijgen voor het aanvaarden van extra verantwoordelijkheden als gevolg van het verlies van banen door COVID. In Brazilië is dat 56% en in Argentinië 54%.

De blik vooruit

Uit het rapport blijkt dat het voor veel mensen lastig was om een evenwicht te vinden tussen hun persoonlijke behoeften en de eisen van hun werk en deze strijd is consistent over de hele wereld. Gezond blijven is de grootste uitdaging, gevolgd door voldoen aan de eisen van zowel werk als gezin, omgaan met stress, het op peil houden van de productiviteit en het omgaan met de werkdruk. In alle regio's behalve APAC is omgaan met stress een grotere uitdaging voor vrouwen dan voor mannen - iets waar werkgevers bijzonder alert op moeten zijn.

Om het hoofd te bieden aan de talrijke uitdagingen en kansen die de pandemie biedt, is leiderschap op alle niveaus even belangrijk als luisteren en leren. Een dynamische organisatiecultuur die manieren vindt om stress en angst te verminderen, zal een vitale rol spelen bij het creëren van de juiste omstandigheden voor werknemers en de hele onderneming om te overleven en te bloeien.

Download het rapport 

1 Werknemers in de gig-economie definiëren zichzelf als werknemers op project-, tijdelijke of seizoensbasis of als freelancer, zelfstandige opdrachtnemer, consultant, zzp-er of als werknemers die een online platform gebruiken om werk te vinden.