Zorgen over mentale gezondheid blijven heet hangijzer op werkvloer

10 oktober, 2022

  • Werk van één op de drie Nederlandse werknemers lijdt onder mentale gezondheidsproblemen
  • Elf procent Nederlanders ervaart dagelijks stress op het werk
  • Jongeren en jongvolwassenen ervaren relatief het vaakst stress

Capelle a/d IJssel, 10 oktober 2022 – Een aanzienlijk deel van de Nederlandse werknemers kampt met mentale gezondheidsproblemen waar hun werk onder lijdt. Eén op de drie geeft aan hier last van te hebben. Dit percentage kan niet los gezien worden van de hoeveelheid stress op het werk, die nog steeds hoog is en door één op de tien werknemers zelfs dagelijks wordt ervaren. Tegelijkertijd is een lichte verbetering zichtbaar in de aandacht van werkgevers voor de mentale gezondheid van hun medewerkers.

Dat blijkt uit het onderzoek People at Work 2022: a global workforce view, uitgevoerd door het onderzoeksinstituut van HR- en salarisdienstverlener ADP. Voor het onderzoek zijn 32.924 werknemers in zeventien landen, waaronder Nederland, bevraagd over actuele thema's die spelen op de werkvloer. Daarbij is ook gekeken naar hoe werknemers en werkgevers kijken naar de huidige wereld na corona en hoe zij denken over de toekomst.

Ondersteuning bij mentale gezondheidsproblemen licht verbeterd

Van de Nederlandse respondenten geeft één op de drie (33%) aan dat zijn of haar werk lijdt onder een slechte mentale gezondheid. Dat is wat lager dan het Europese gemiddelde (44%), maar nog steeds een erg hoog gedeelte van werknemers dat kampt met mentale gezondheidsproblemen waardoor het werk negatief wordt beïnvloed. Opvallend was dat in Italië zelfs twee op de drie (67%) werknemers ditzelfde aangeeft.

De ondersteuning van werkgevers op het vlak van mentale gezondheid op het werk lijkt, vergeleken met vorig jaar, wel wat verbeterd. Van de Nederlandse respondenten voelt 61% zich gesteund door hun managers op dit vlak, waarvan 23% zelfs sterk. In het onderzoek van 2021 was dit totaal 45% en voelde 15% zich sterk gesteund door hun manager of leidinggevende. Het percentage dat zich niet gesteund voelt door hun meerdere in de aandacht voor mentale gezondheid, daalde van 24% vorig jaar naar 17% nu.

Agnes Jongkind, Senior HR Directeur ADP Nederland: “Het blijft echt nodig dat werkgevers voortdurend aandacht schenken aan de gezondheid van medewerkers. Fysiek, mentaal maar ook zeker ook financieel. De huidige inflatie en de zorgen om onder andere de hoge energieprijzen hebben een flinke impact op de mentale gezondheid van zowel jonge als oudere werknemers. Nu de samenleving weer open is en de coronamaatregelen zijn opgeheven, komen ook de gevolgen hiervan in de afgelopen jaren duidelijk naar boven drijven. De onderzoeksresultaten laten zien dat jongeren en jongvolwassenen in hun werk relatief het meest last hebben van hun mentale gezondheid, maar dat dit zeker niet alleen onder deze leeftijdsgroepen speelt.”

Stress op het werk nog alom aanwezig

Uit het onderzoek blijkt dat elf procent van de Nederlandse respondenten elke dag stress ervaart op het werk. Dat is ongeveer de helft van het gemiddelde van de werknemers in alle bevraagde Europese landen (21%). Toch is stress op de werkvloer in Nederland alom aanwezig. Zo ervaart een vijfde (21%) van de Nederlandse respondenten dit 2 tot 3 keer per week en nog eens 18% elke week. 11% procent ervaart zelfs dagelijks stress. Slechts 14% gaat zorgeloos door de werkweken heen en ervaart nooit stress op het werk.

Onder Nederlandse werknemers blijken het vooral de jongeren en jong volwassenen die het vaakst kampen met stress op het werk. In de leeftijdscategorie 18-24 jaar heeft 64% hier wekelijks of vaker mee te maken, onder 25-34 jarigen is dit zelfs 65%. Vijfenvijftig plussers ervaren relatief het minst vaak stress met gemiddeld 45% die dit minimaal elke week of vaker ervaart.

Wat noemen de respondenten als oorzaak van de stress onder werktijd? Het antwoord dat Nederlandse werknemers het vaakst geven, is de toegenomen verantwoordelijkheid als gevolg van de pandemie (25%). Ook de lengte van werkdagen (22%), technische problemen (18%), flexibiliteit van werkuren, baanzekerheid (beide 16%) en de vraag of iemand gevaccineerd is (15%) werden regelmatig genoemd. Niet al deze oorzaken zijn door de pandemie veroorzaakt, maar duidelijk is wel dat de gevolgen van de coronacrisis nog steeds doorwerken op onze mentale gezondheid.

Gevraagd naar wat hun werkgever doet om hun mentale gezondheid in positieve zin te bevorderen, antwoordt ruim een kwart van de Nederlandse respondenten (26%) dat er meer communicatie is en de werkgever vaker even ‘op de lijn komt’. Twintig procent geeft aan dat er vrije dagen worden gegeven om het welzijn te bevorderen, 19% noemt teambuildingsactiviteiten en nog eens 16% geeft aan dat ze na werktijd geen berichten van werk meer hoeven te bekijken/beantwoorden. Toch noemt ook ruim een kwart (26%) nog dat de werkgever helemaal niks doet om hun mentale gezondheid te bevorderen. Jongkind: “Het is natuurlijk zorgelijk dat nog steeds een kwart van de Nederlandse werknemers dit zo ervaart. We zien in de praktijk dat veel werkgevers in ons land en daarbuiten wel degelijk veel mooie initiatieven aanbieden om de mentale gezondheid van werknemers te ondersteunen. Ik hoop echt dat dit nog meer wordt, want alle werknemers verdienen deze aandacht. Tegelijkertijd is het ook in het belang van werkgevers om fysiek en mentaal gezonde en productieve werknemers te hebben die zich ook nog eens goed voelen bij de werkgever waarvoor ze werken en het werk dat ze doen.”

Over ADP

Krachtige technologie met een menselijke kant. Ongeacht grootte of branche vertrouwen bedrijven over de hele wereld op ADP’s cloud software en expertise om het potentieel van hun mensen te benutten. HR. Talent. Excasso. Payroll. Compliance. Samen halen we het beste uit uw menselijk kapitaal. Voor meer informatie, ga naar ADP.nl.

ADP, het ADP-logo en Always Designing for People zijn geregistreerde handelsmerken van ADP, Inc. Alle overige handels- en servicemerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. © 2022 ADP, Inc.

Voor meer informatie:

Sterk Werk Communicatie

Jos van der Pluijm

Tel: 06 59 84 00 24

E-mail: jos.van.der.pluijm@sterkwerk.nl