Alles wat je wilt weten over MVO bij ADP Nederland in 1 rapport

17 januari, 2022


Elk jaar maken we de balans op, niet alleen van onze financiële resultaten maar ook van wat we hebben bereikt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

“Het afgelopen jaar was het extra belangrijk om juist ook dan de focus te houden op social responsibility. Niet alle activiteiten konden doorgang vinden, maar we hebben deze waar mogelijk aangepast aan de omstandigheden. Daarnaast is er extra steun geboden aan mensen in de samenleving die het moeilijk hadden. Dat is waar ADP voor staat: Iedereen telt mee, altijd en op ieder moment.”

- Ada Knol – CSR Consultant ADP Nederland

Het is geweldig om in de MyVoice resultaten te zien hoe tevreden de medewerkers zijn op dit gebied. De medewerkerstevredenheid op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Inclusiviteit is gestegen naar 91% in boekjaar 2021.

Agnes Jongkind – Senior Director HR:

“Iedere medewerker telt mee binnen ADP en draagt op zijn of haar unieke manier bij aan het succes van onze organisatie. Zorgen dat medewerkers in hun kracht staan en lekker in hun vel zitten heeft continu onze aandacht. Hoe mooi is het dan om te zien dat onze mensen zich verbonden voelen en elkaar juist nu extra steunen en flexibel omgaan met alle veranderingen die de COVID-periode met zich meebrengt. Samen komen we er wel!” 

We werken toe naar CO2 neutraal ondernemen als ADP Nederland. Voor de hoeveelheid uitgestoten CO2 van de hoeveelheid papier voor klanten voor loonstroken en output van de afgelopen 5 jaar, hebben we bomen laten aanplanten. Op deze wijze compenseren we de uitgestoten CO2 en zijn we op dit vlak CO2-neutraal.

We hebben 580 bomen aan laten planten in Nederland en 580 bomen in het Bongo District in Ghana.

Naast CO2 compensatie is het nieuwe pand uitgerust met energielabel A+++. Het resultaat van bewuste energiezuinige investeringen tijdens de grondige verbouwing.

“Het is goed om als bedrijf kritisch te blijven kijken naar de leveranciers waar je mee werkt. Na een ingrijpende verbouwing van ons pand, hebben we bij de inrichting bewust gekeken naar energiezuinige oplossingen en gebruik van milieuvriendelijke middelen. Vanaf 2022 zal ADP Nederland volledig CO2 neutraal ondernemen. Dat is iets waar we trots op zijn.”

- Daniel Kram – CFO ADP Nederland

Het rapport over FY21 is inmiddels gepubliceerd en te vinden op /over-adp/mvo.aspx

We streven ernaar elk jaar verbeteringen door te voeren in beleid en maatregelen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Uiteindelijk gaat het om de integratie van duurzaam, klimaatneutraal, inclusief, circulair en transparant ondernemen in onze dagelijkse gang van zaken.

Zo dragen we bij aan een wereld die ook in de toekomst leefbaar is en blijft voor mensen.

ADP Always Designing for People

TAGS: HR-diensten Blog Post