03 februari, 2022


De verzuimcijfers schieten de laatste tijd flink omhoog. Door de coronapandemie zijn meer mensen ziek of ze kunnen door quarantainemaatregelen of zorg voor anderen niet werken. Ook klachten gerelateerd aan stress en burn-outs nemen toe. Daarnaast is ook het verloop hoog, juist nu we te maken hebben met krapte op de arbeidsmarkt. Hoe voorkom je als werkgever dat het verzuim en verloop binnen jouw organisatie onnodig oploopt en de kosten voor uitval of invulling van vacatures de pan uit rijzen?

Het prijskaartje aan verzuim en verloop

Er zijn organisaties die nog steeds geen (totaal)inzicht en/of grip hebben op het verzuim binnen hun organisatie. Dat vind ik vreemd, want er hangt een fors prijskaartje aan. Personeelskosten zijn namelijk goed voor gemiddeld 40 – 60% van de omzet van een organisatie, waarmee ze één van de grootste kostenposten vormen. Het is belangrijk om het verzuimpercentage naast het gemiddelde percentage uit de branche of sector te leggen en te vergelijken hoe hoog of laag jouw organisatie scoort. Dit neem je als vertrekpunt bij het opstellen van een actieplan om het verzuim te verlagen.

Ook aan verloop hangt een flink prijskaartje, zo blijkt onder andere uit onderzoek van Heather Boushey en Sarah Jane Glynn. Het gaat om gemiddeld 20% van het jaarsalaris van een vertrekkende medewerker. Dat is niet onlogisch, als je nagaat dat er productiviteitsverlies ontstaat, kosten zijn voor werving en selectie van een nieuwe collega en de inwerk- en onboardingsperiode. Het onderzoek is wat verouderd en gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt, zullen deze kosten momenteel zelfs nog hoger zijn. Het kan langer duren voordat je een geschikt iemand vindt, wat leidt tot nog hogere verloopkosten.

Zonder professionele HR-organisatie dring je verzuim en verloop niet terug

Het is de taak van de HR-afdeling om in te spelen op het verzuim en verloop binnen de organisatie en te zorgen dat dit zo laag mogelijk blijft. Een professionele HR-aanpak blijkt in de praktijk soms echter lastig als er behoefte komt aan strategisch HCM en een datagedreven beslissingscultuur. Dat is zonde, want zonder een dergelijke HR-organisatie met professionals die breed opgeleid zijn en weten wat er nodig is in expertisegebieden als recruitment, talent & ontwikkeling, verzuim en benefits, zal het nog lastiger zijn om de juiste medewerkers voor de organisatie te vinden en binden. In de overgang naar ‘het nieuwe normaal’ is investeren in personeelszaken en bijbehorende technologie wat mij betreft dan ook geen overbodige luxe. Bij grote internationale organisaties die veel overnames of fusies verrichten, biedt snel schakelen - lees: een agile bedrijfsvoering - een concurrentievoordeel op. Reden te meer om daarom te kiezen voor technologie die met je mee kan groeien.

HR en management moeten handen ineen slaan

Hoewel HR een belangrijke rol speelt bij het verkleinen van verzuim en verloop, ligt de bal ook voor een groot deel bij het management van een organisatie. Dat is in deze tijd van hybride werken nog sterker het geval dan voorheen. Veel werknemers schipperen momenteel tussen werk en privé en zijn zoekende naar de balans hiertussen. Het is gebleken dat werknemers een goed aanpassingsvermogen hebben, maar de aandacht voor timemanagement en (zicht hebben op) het welzijn van personeel is belangrijker dan ooit.

Tegelijkertijd zorgt hybride werken voor minder zichtbaarheid op medewerkers. Hoewel deze situatie eigenlijk schreeuwt om meer inzicht bij het management, is het vooral belangrijk dat managers zorg dragen voor het geven van vertrouwen en een open-doorpolicy, naast een inclusieve bedrijfscultuur. De zingeving van werk voor een medewerker wordt steeds meer bepaald door wat iemand bijdraagt aan een organisatie. Hierbij helpt het als leidinggevenden geregeld inchecken bij een medewerker en vragen wat iemand nodig heeft of hoe hij/zij in zijn vel zit.

Dit alles zal het verzuim en verloop van een organisatie natuurlijk niet terugbrengen tot nul. Wat HR en het management wel kunnen en zelfs moeten doen in deze tijd van het hybride werken en de huidige arbeidsmarkt, is zorgen voor de optelsom van een professionele, datagedreven HR-organisatie met de juiste mensen, technologie en inzichten en het opeisen van een plek aan de directietafel voor de juiste sturing. Zo zorgen ze dat het verzuim beheersbaar en inzichtelijk blijft en kan er gestuurd worden op het welzijn van medewerkers en een teruggedrongen verloop. Medewerkers die het naar hun zin hebben, zijn nota bene de beste ambassadeurs van het bedrijf.