22 november, 2021

In de jaarlijkse brief aan de aandeelhouders over het jaar 2021 heeft ADP aangekondigd om in het jaar 2050 net zero uitstoot van broeikasgassen (scope 1,2 en 3) te bereiken.

Het verbeteren van energie efficiëntie en het reduceren van CO2-uitstoot in onze operaties zijn de afgelopen jaren belangrijke doelstellingen geweest in ons duurzaamheidsprogramma. We zien dit als belangrijke activiteiten die een directe positieve economische impact hebben, maar ook bijdragen aan het pad dat we bewandelen om aan onze duurzame energiebehoeften op lange termijn te voldoen.

In het fiscale jaar 2022 wordt verder gewerkt aan een klimaattransitieplan in lijn met het klimaatakkoord van Parijs inclusief korte, middellange en lange term wereldwijde doelstellingen om de net zero doelstelling te bereiken.

ADP Nederland bereikt in fiscaal jaar 2022 de doelstelling van CO2-neutraal ondernemen (scope 1 en 2) door onder andere het aanplanten van een bedrijfsbos voor het compenseren van de jaarlijkse CO2-uitstoot. Qua elektriciteit kopen we al duurzame Nederlandse windenergie in. Vervolgstappen worden gezet in het reduceren van CO2-uitstoot van bijvoorbeeld ons leasewagenpark en het in kaart brengen van de scope 3-emissies.

Wat is het verschil in scope 1, 2, en 3?

Scope 1-emissies zijn emissies die onder de directe controle van de bedrijfsentiteit vallen, zoals het brandstofverbruik ter plaatse of de emissies van het wagenpark. Scope 2 zijn de emissies die indirect worden gegenereerd door gekochte elektriciteit. En Scope 3 zijn alle andere indirecte emissies, gegenereerd door zakenreizen, afvalbeheer en upstream- en downstreamemissies in de zakelijke waardeketen.

(Bron: https://www.groenbalans.nl/actie-voor-wereldwijde-net-zero-doelstelling/)

Maar wat is nou CO2-neutraal, net-zero of klimaatneutraal?

Of je nu ‘CO2-neutraal’, ‘net-zero’ of ‘klimaatneutraal’ gebruikt in je doelstelling, alle termen geven dezelfde intentie weer om de impact van de organisatie op het klimaat te verminderen of te elimineren. Volgens het IPCC Special Report: Global Warming of 1.5°C, zijn de definities als volgt:

  1. Definitie van CO2-neutraal: CO2-neutraal of netto nul uitstoot van koolstofdioxide (CO2), wordt bereikt wanneer de CO2-uitstoot van uw organisatie globaal in evenwicht is door CO2-reductie over één jaar.
  2. Definitie van netto-nulemissie (Net Zero): Nul-nul-uitstoot wordt bereikt wanneer de uitstoot van alle broeikasgassen (CO2-e) van uw organisatie in evenwicht is met de verwijdering van broeikasgassen, meestal in de loop van één jaar.
  3. Definitie van klimaatneutraliteit: Klimaatneutraliteit wordt bereikt wanneer organisatorische activiteiten resulteren in geen enkel netto effect op het klimaatsysteem. Bij klimaatneutraliteit moet ook rekening worden gehouden met regionale of lokale biogeofysische effecten, zoals radiatieve forcering (b.v. door condensatiesporen van vliegtuigen).

(Bron: https://www.groenbalans.nl/actie-voor-wereldwijde-net-zero-doelstelling/)

Bij Net Zero broeikasgasemissies gaat het dus om het reduceren van de uitstoot tot nul. Naast het toepassen van duurzame energiebronnen gaat het ook over vraagstukken met betrekking tot transport, woon-werk verkeer, zakelijk vliegverkeer en de CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie van ingekochte goederen.

Het is een vraagstuk dat we in ons eentje niet oplossen. Daarom zoeken we ook de samenwerking met onze leveranciers en partners. De wereld verbeteren begint bij jezelf. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.