23 november, 2022

Bij ADP erkennen we dat onze medewerkers, met diverse achtergronden, uit verschillende culturen, met diverse perspectieven, de hoeksteen zijn van ons succes. Zij zijn het die met hun inzet een duurzame, positieve impact maken in de gemeenschappen waarin zij wonen en werken. Om medewerkers de mogelijkheid te geven met gelijkgestemden samen te komen, ideeën en kennis uit te wisselen en activiteiten te ontwikkelen, kent ADP Business Resource Groups (BRGs). Zo is er een BRG Pride voor de LBGTQ gemeenschap, BRG Thrive voor mensen met een beperking, BRG Generations voor de jongere generatie en BRG iWin voor het bevorderen van inclusiviteit van vrouwen. En dan heb ik nog niet alle Business Resource Groups genoemd.

Green Business Resource Group (Green BRG)
De jongste telg in dit gezelschap is Green BRG. Een groep opgericht om het potentieel aan groene initiatieven onder medewerkers te ontsluiten en te stimuleren. Met elkaar werken we onder andere aan het behalen van de Net Zero doelstelling van ADP, behoud en herstel van natuurlijk kapitaal van onze gemeenschappen. De noodzaak om elkaar te inspireren en samen aan de slag te gaan op het gebied van onder andere klimaat wordt nog eens duidelijk onderstreept tijdens COP27, de UN klimaattop. Zo zijn de temperaturen in Europa meer dan twee keer het wereldwijde gemiddelde gestegen over de afgelopen 30 jaar – de hoogste stijging van alle continenten in de wereld. (Bron: WMO). De klimaatverandering is landoverstijgend en ook binnen ADP werken we in Green BRG op wereldwijd niveau samen om onze CO2 en energievoetprint en impact op het klimaat te verkleinen. Onderlinge samenwerking met andere Business Resource Groups vindt plaats door middel van sociale activiteiten die tevens een duurzame bijdrage leveren, zoals gezamenlijk restafval opruimen. Maar ook bijvoorbeeld door het delen van tips hoe je energie kunt besparen.

The Climate Fresk
Initiatieven die in het ene land succesvol zijn gebleken, kunnen in een ander land herhaald worden. Zo zijn er bij ADP Frankrijk workshops gehouden van The Climate Fresk. Een workshop waarin je in drie uur op creatieve manier kennis vergaart over de wetenschappelijke achtergrond van klimaatverandering en wat je zelf met elkaar kunt doen om je impact te verminderen. De workshop heeft op mij een diepe indruk gemaakt en versterkt mijn motivatie en inzet voor een wereld waarin we leven in harmonie met en met respect voor de aarde.

De Business Resource Groups bieden zichtbare mogelijkheden op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Green BRG sluit daar goed op aan en kan ook verbindend werken over de groepen heen. Het klimaat gaat ons ten slotte allemaal aan.