Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), wat staat ons te wachten?

19 juli, 2022

De Europese Unie heeft nieuwe richtlijnen uitgegeven met betrekking tot niet-financiële rapportages. De Corporate Sustainability Reporting Directive schrijft onder andere voor dat zowel financiële als niet-financiële informatie in één geïntegreerd rapport dienen te worden gepresenteerd.

De afgelopen maanden volgde ik daarom samen met een collega de Community of Practice van MVO Nederland over dit onderwerp. De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven voor wie de non-financial reporting directive (NFRD) geldt en vanaf 2025 voor grote bedrijven die nu niet onder de NFRD vallen (Bron: MVO Nederland).

Maar wat betekent dit nu concreet voor bedrijven?
Een eerste stap die we bijvoorbeeld binnen ADP hebben gezet, is de samenwerking op het gebied van CSR-reporting binnen de eigen Finance afdeling te versterken door een Financial Business Partner te laten meelopen in het traject.

Het huidige MVO-rapport van ADP Nederland dat we samenstellen in het MVO-Register geeft een goede basis om mee te starten. Het verschil met de huidige manier van werken is dat in de CSRD de accountant de MVO-informatie meeneemt in de audit en niet de onafhankelijke instantie FIRA die dat nu voor ons doet. Wat fijn is om te weten, is dat we per onderwerp aan de accountant kunnen aangeven, of het onderwerp beperkt of volledig dient mee te lopen in de audit. Zo kunnen we in twee jaar groeien naar een compleet, geverifieerd, geïntegreerd financieel en niet-financieel verslag.

Er zijn een aantal zaken die we op Corporate niveau zullen doen, zoals de dubbele materialiteitsindex. Vanuit het dubbele-materialiteitsprincipe rapporteren we over:

  1. Materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor het bedrijf, zoals grondstoffenschaarste, extreem weer en transitierisico’s;
  2. Ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten (Bron: MVO Nederland).

Daarnaast gaat ADP de huidige doelstellingen uitbreiden en deze tot en met 2025 vaststellen. De vraag rees of we dit op Corporate niveau konden doen of dat we toch per land de doelstellingen vaststellen. Vanwege de grote verschillen internationaal is ervoor gekozen dat we in Nederland zelf MVO-doelstellingen bepalen, zoals we tot nu toe ook altijd hebben gedaan. Ook stakeholder management op gebied van MVO steken we lokaal in door contacten met medewerkers, klanten, leveranciers, business partners en andere partijen. Wel gaan we verder onderzoeken wat we op Europees niveau binnen ADP kunnen doen om samen te werken op het gebied van de CSRD en elkaar daarin te versterken.

Aangezien nog niet alle rapportagestandaarden bekend zijn, blijft het voorlopig nog ‘work in progress’, maar we zijn in ieder geval voorbereid. Is jouw organisatie al klaar voor de nieuwe manier van CSR-reporting? Meer informatie over de CSRD is hier te vinden. Ben je een klant of leverancier van ADP en mochten er zaken zijn waarmee we jou van informatie kunnen voorzien, neem dan gerust contact met ons op.

#Always Designing for People

TAGS: HR-diensten Blog Post