17 oktober, 2022

  • CSRD: Goede voorbereiding is halve werk

Vanaf 2024 worden steeds meer bedrijven verplicht te rapporteren over hun impact op mens en milieu. Dit is het gevolg van de door de Europese Unie aangenomen Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Financiële en niet-financiële informatie dienen in één geïntegreerd rapport te worden opgenomen. Zo moeten bedrijven voortaan verslag uitbrengen over zaken als CO2-uitstoot, sociaal kapitaal, maar ook biodiversiteitsverlies en mensenrecht schendingen in de keten. “Een goede voorbereiding is het halve werk. Zorg dat je over de gevraagde informatie beschikt en deze goed vastlegt in je Human Capital Management (HCM)-systeem. Meten is immers weten,” benadrukt CFO Daniël Kram van ADP Nederland.

De CSRD is een uitbreiding van de reeds bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Voor niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt gekeken naar een lichtere CSRD-variant die voor hen beter uitvoerbaar is.

Actueel inzicht, ESG-bewustzijn en tijdig anticiperen

“Het lijkt misschien nog heel ver weg, maar dat is het niet. Verkijk je daar niet op. Je moet nu starten met het verzamelen en vastleggen van de benodigde data en het inrichten van de juiste HCM governance structuur. Weet hoe je medewerkers zich van en naar kantoor verplaatsen – lopend, op de fiets, per trein, met de (elektrische) auto - en hoeveel kilometers ze afleggen. Weet hoeveel zakelijke vluchten je medewerkers afleggen en met welke bestemming. Zorg dat je je payroll- en HR-data in één HCM-systeem bundelt in een digitale omgeving. Het is de juiste fundering onder je algemene en CSR-D & ESG verslaglegging,” stelt Kram. “Je hebt alle informatie bij de hand, kunt elk moment de ontwikkelingen volgen, snel rapporteren en bewuste keuzes maken. Het geeft je namelijk inzicht in de actuele situatie en kan daarmee bijvoorbeeld aanleiding zijn om je wagenpark verder te verduurzamen of het woon-werk en zakelijk verkeer te verminderen of alternatieven voor te vinden. Kun je in plaats van het vliegtuig bijvoorbeeld de trein nemen naar Parijs,” aldus de CFO van ADP Nederland, die het ook belangrijk vindt om de ketenaansprakelijkheid aan te halen. “Je bent niet alleen verantwoordelijk voor de prestaties van je eigen bedrijf, maar ook voor dat van de keten. Werk je samen met vervuilende leveranciers of partners die in sommige landen de mensenrechten schenden en welke acties worden ondernomen om dit tegen te gaan? Hoe is het gesteld met het energieverbruik van je onderaannemer? Hoe wordt omgegaan met de gezondheid en veiligheid van medewerkers? De CSRD moet ertoe leiden dat er meer transparantie komt en een betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Maar laten we gezamenlijk met de inzichten die het verschaft ook de juiste keuzes maken voor een schone, duurzame, veilige en eerlijke wereld.”