18 januari, 2023

Een van de belangrijke maatregelen om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan is het verminderen van CO2 uitstoot. Het meten en rapporteren op de CO2 uitstoot doen we bij ADP Nederland sinds 2019. Vorig boekjaar hebben we bos aangeplant in Nederland en een deel in Ghana om de CO2 uitstoot te compenseren. Op deze manier onderneemt ADP Nederland CO2 neutraal.

Mooie stappen op weg naar ons doel om Net Zero voor scope 1, 2 en 3 te zijn in 2050. Nog even ter herinnering, scope 1 gaat over emissies van eigen middelen zoals het leasewagenpark. Scope 2 betreft ingekochte energie. Nu maakt ADP Nederland gebruik van 100% Nederlandse windenergie, dus daar hebben we geen CO2 emissie. Scope 3 gaat over de CO2 emissie in de keten, zowel de leverancierskant als de klantkant. Daar ligt de grootste uitdaging.

Recentelijk heeft ADP de certificering niveau 3 op de CO2 Prestatieladder behaald. De CO2- Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Prestatieladder wordt als CO2-managementsysteem gebruikt.

Op deze manier hebben we inzichtelijk gemaakt waar we het al goed doen en waar nog mogelijkheden liggen tot verdere reductie van de CO2 emissies. Met name op het gebied van mobiliteit kunnen we nog verbetering boeken. Nu het leasewagenpark grotendeels overschakelt op elektrisch rijden, zullen we daar komend jaar aanzienlijke vermindering zien in CO2 reductie. Op gebied van overig woon-werkverkeer stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer en (elektrische) fiets. Daarnaast hanteren we een hybride model met betrekking tot werken op kantoor en thuiswerken. 

Scope 1 en 2 emissies willen we met 25,2% teruggebracht hebben in 2025 ten opzichte van 2019. Dat is al over twee jaar. En in 2030 beogen we een reductie van 50%. Er blijft dus werk aan de winkel. Met het inzicht en overzicht dat de CO2 prestatieladder biedt, hebben we het vertrouwen dat we de die doelstellingen gaan halen.