14 februari, 2023

Partner of Choice

De erkenning van Top Leverancier onder de rubriek: Digital HR & HR software komt voort uit het onderzoek van PW. onder HR Professionals.

Toelichting op het onderzoek

Partner of Choice is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau MWM2 in opdracht van VMN media. De uitkomst wordt uitsluitend bepaald door de antwoorden van lezers. Alle lezers zijn online uitgenodigd om hun voorkeur voor bepaalde leveranciers kenbaar te maken. Allereerst is gevraagd of zij betrokken zijn bij de inkoop van producten en/of diensten. Zo ja, dan werd de vervolgvraag gesteld in welke categorieën men inkoopt.

Van de leveranciers die men kent, werd gevraagd welke de voorkeur verdient en op nummer 1,2,3 enzovoorts geplaatst dient te worden. Vervolgens wordt er geïnventariseerd in de motieven van hun keuzes. Zo ontstaat de ranking van de top- en challenge-lijst per productcategorie voor de specifieke titel.

Onze CEO Martijn Brand, deelt in onderstaande interview de HR-trends voor 2023 en hoe de coronapandemie heeft gezorgd voor een revolutie op de arbeidsmarkt.

Lees verder