Diversiteit en inclusiviteit; meer dan man-vrouw verhouding

22 februari, 2023

Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Ik ging met de vraag of we nog aandacht gaan besteden aan deze dag naar de voorzitter van iWIN ADP Nederland. iWIN staat voor international Women’s Inclusion Network. De doelstelling van deze interne wereldwijde Business Resource Group is om vrouwen binnen ADP te betrekken, de juiste vaardigheden en kennis mee te geven en te bekrachtigen in hun carrière.

Waar andere ADP-landen zich voornamelijk focussen op vrouwen is door de Nederlandse iWin-afdeling juist gekozen voor diversiteit. Dat betekent dat niet alleen aandacht geschonken wordt aan de ontwikkeling van vrouwen, maar in het algemeen de aandacht gaat naar iedereen en dan met name op het gebied van onderlinge verbinding maken tussen collega’s en kennisdeling. Eigenlijk past dit helemaal in het thema van de internationale vrouwendag van dit jaar #EmbraceEquity, het omarmen van gelijkwaardigheid.

Voor het rapporteren op gelijkwaardigheid gebruiken we binnen ADP de man-vrouw verhouding. Gezien de privacy wetgeving zijn andere rapportagemogelijkheden op diversiteit en inclusiviteit beperkt. Binnen ADP wordt op Europees niveau gestreefd naar een man-vrouw verhouding van 55%-45%. ADP Nederland groeit gestaag in die richting met afgelopen boekjaar 39% vrouwen in dienst. Op managementniveau was dat nog 33%. Vanuit HR werd aangegeven dat een ‘pijplijn’ belangrijk is, een strategie en ontwikkelingspad voor vrouwen die kunnen doorstromen naar management posities.

Diversiteit en inclusiviteit gaat verder dan alleen man-vrouw verhouding. Deze onderwerpen zijn uitdrukkelijk onderdeel van de werving en selectie bij ADP. Wereldwijd is binnen ADP het zogeheten ‘Job Descriptions 2.0’ project gelanceerd, waarin een protocol wordt voorgeschreven om de focus op Diversity, Equity and Inclusion te hebben in alle vacatures. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leeftijd, LHBTIQ+ of fysieke beperking. Wij bieden bijvoorbeeld ook kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met onze Payroll Academy, mits kandidaten het minimale opleidingsniveau hebben voor dit type werk.

Daar waar we zelf de mogelijkheid niet kunnen bieden, werken we samen met partners. ADP werkt samen met EverydayHeroes door power certificaten in te kopen die ingezet worden om mensen te helpen in de laatste stap naar werk. De samenwerking met Emma at Work is erop gericht jongeren tussen de 15 en 30 jaar met een fysieke beperking te ondersteunen in het vinden van werk of het opdoen van werkervaring. Ook JINC Rotterdam is een samenwerkingspartner. Via het JINC-programma maken kinderen tussen de 8 en 16 jaar kennis met allerlei beroepen, ontdekken ze welk werk bij hun talenten past en leren ze solliciteren.

Rechtvaardigheid betekent het creëren van een eerlijke en gelijkwaardige wereld; het is iets waar we over moeten nadenken, weten en omarmen. Ieder van ons kan actief ondersteunen en gelijkwaardigheid nastreven binnen onze invloedssfeer. We kunnen allemaal genderstereotypen uitdagen, discriminatie aan de kaak stellen, de aandacht vestigen op vooroordelen en inclusie nastreven.

Ook zo dragen we bij als ADP, always designing for people.

TAGS: HR-diensten Blog Post