25 mei, 2023

Blog Circulariteit, het begint met Refuse

De Nederlandse overheid heeft zich tot doel gesteld een volledig circulaire economie in 2050 en ADP ondersteunt dat streven. “De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd toe. Daarom werkt de overheid samen met het bedrijfsleven, kennisinstituten, natuur- en milieuorganisaties, overheden, vakbonden, financiële instellingen en andere maatschappelijke organisaties om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan.”

Vanuit de Business Resource Group Green binnen ADP Nederland, bestaande uit medewerkers met een passie voor duurzaamheid, is een klein comité zich aan het verdiepen in circulariteit. Voor wie nog niet zo bekend is met het onderwerp gaat de gedachte meteen uit naar afvalscheiding en recycling. Logisch, dat is heel voor de hand liggend. We hebben er allemaal in ons eigen huishouden mee te maken in het scheiden van afval in containers voor groen afval, PMD en restafval. Glas en papier kun je in de wijk zelf of bij de meeste supermarkten deponeren in speciale containers. Ook bij ADP scheiden we ons afval al jaren, waarvan het merendeel via recycling wordt verwerkt. Ook E-waste (elektronisch afval) wordt recycled, waardoor kostbare materialen een tweede leven tegemoet gaan. Het meubilair in de ADP-kantoren is grotendeels gemaakt van recycled materiaal en 100% recyclebaar aan het einde van de levensduur. De leverancier wil het zelfs terugnemen als we dat willen.

Cramer’s 10R-model voor circulariteit 

In Cramer’s 10R-model voor circulariteit1 staat recycling echter helemaal onderaan en nog als onderdeel van de lineaire economie. Werkelijke verandering begint bij het weigeren (Refuse) van het gebruik van nieuwe (virgin) materialen en grondstoffen. Of het verminderen (Reduce) van grondstofgebruik. Zo kocht ik gisteren een basilicumplantje bij een supermarkt zonder plastic pot. Nog wel in plastic verpakt, maar toch al een behoorlijke reductie van plastic gebruik. Thuis heb ik het plantje in een duurzame pot gezet. Zo kan het dus ook.

De grote uitdaging van duurzame inkoop of zogeheten Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) ligt in de stappen 10, 9 en 8. Daar is de grootste impact te realiseren. Bij ADP zijn we onder andere al een aantal jaar bezig om het verpakkingsmateriaal dat door leveranciers wordt gebruikt, zoals voor het leveren van computers, te reduceren. Dit kan door het combineren van zendingen, maar ook letterlijk door de verpakking anders te ontwerpen. Het eerste was makkelijker te realiseren dan het tweede, maar door met de leveranciers in gesprek te gaan en te blijven, is er resultaat behaald.  

De factor tijd speelt ook een rol. Wanneer je snel producten nodig hebt, heb je vaak onvoldoende tijd om uitgebreid onderzoek te doen naar duurzame alternatieven. Daarom is het voor inkoop belangrijk om bij bestaande leveranciers het 10R-model onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken. Bij nieuwe leveranciers zou bijvoorbeeld aangegeven kunnen worden welk niveau van circulariteit wordt verwacht. Begin met stap 10 Refuse. Start dan het gesprek.

Met elkaar zijn we verantwoordelijk om de wereld leefbaar te houden voor de generaties na ons. Each person counts, also future generations.

 

1Bron: Platform CB’23 (2019). Framework Circulair Bouwen. Raamwerk voor eenduidig taalgebruik en heldere kaders.