25 juli, 2023

CSRD

Over de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is al veel geschreven en gesproken. En dat zal nog wel even doorgaan, aangezien deze Directive nog niet helemaal definitief is. Een onderwerp uit deze Directive wil ik vandaag graag uitlichten: de Sustainability Due Diligence.

Dit betreft een proces waarin bedrijven aangeven hoe een actuele en mogelijk negatieve impact op het milieu en andere stakeholders wordt geïdentificeerd, voorkomen of aangepakt. Het gaat hierbij niet alleen om de eigen bedrijfsvoering, maar ook de leveranciersketen.

Een onderneming kan worden aangesproken op mogelijke misstanden in de leveranciersketen en daarvoor verantwoordelijk worden gehouden. Een voorbeeld daarvan vond een tijd geleden plaats toen de erbarmelijke omstandigheden in de textielindustrie werden blootgelegd en bekende merken hierop werden aangesproken.

Stakeholdergesprekken met leveranciers zijn een goede eerste stap om dit onderwerp op de agenda te zetten. Want het is niet alleen noodzakelijk de directe leveranciersrelatie onder de loep te nemen, maar ook de eventuele relaties van leveranciers.

Wanneer er veranderingen gewenst zijn in de keten, vraagt dit wel om partnerships en langdurige zakenrelaties. Ook hier geldt weer, haastige spoed is zelden goed. Begin dus op tijd met gesprekken met leveranciers en vraag hen ook hoe zij de Sustainability Due Diligence invullen voor hun onderaannemers.

Global Sustainable Enterprise System

Bij ADP hebben we gemerkt dat wij als leverancier ook al worden aangesproken om meer informatie te geven over onze bedrijfsvoering. Een aantal klanten gebruikt hiervoor het Global Sustainable Enterprise System. Ook ADP heeft dit in gebruik genomen voor de pilaren Corporate Social Responsibility, CO2-reductie en Circulariteit.

Het systeem werkt met een aantal vragenlijsten en bewijsvoering van de antwoorden, die door een onafhankelijk auditor worden geverifieerd. Op deze manier kunnen bedrijven aantonen dat er een bepaalde mate van zorgvuldigheid is betracht in de keten. Het is een manier om grote aantallen leveranciers op efficiënte wijze in kaart te brengen. Op basis van de scores worden dan de volgende stappen bepaald.

Hoe de markt op dit gebied zich verder zal ontwikkelen, is nog te bezien. Zorg in ieder geval dat het eigen beleid en de operatie zijn afgestemd op de eisen die de CSRD stelt en ga tegelijkertijd in gesprek met leveranciers om te zorgen dat ook de keten aan de slag gaat. Zo kunnen we met elkaar sneller meer positieve impact maken. Want een betere, leefbare wereld willen we toch allemaal?