20 april 2023

 Hoogtepunten MVO-rapport FY22 ADP Nederland

Elk jaar rapporteert ADP Nederland over het gevoerde beleid met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in het MVO-Register. Dit register is gebaseerd op ISO26000 normen en koppelt ook de Sustainable Development Goals (SDG) van de UN aan de rapportage. Nu is dat nog in een apart rapport. In de toekomst, wanneer de Europese CSR Directive van toepassing wordt, zal deze informatie geïntegreerd worden in het financiële verslag.

Wat zijn de hoogtepunten op MVO-gebied in boekjaar 2022?

Vol trots kunnen we melden dat we een 82% score hebben bereikt op de TIM-meting van het MVO-Register. TIM staat voor Transparantie, Impact en Management. Vijf jaar geleden stelden wij als doel dat we minimaal 80% wilden halen en dat is nu gelukt. Transparantie verbeteren in de rapportage vergt tijd en vertrouwen. Maar naarmate transparantie ook toeneemt in de markt, in rapporten van klanten, leveranciers en collega’s wordt het steeds gebruikelijker. Met de komst van de CSR Directive zijn zelfs de Key Performance Indicators (KPI’s) over verschillende bedrijven heen te vergelijken, net als bij de financiële verslaglegging.

Ook het verbeteren van impactmetingen is een leerproces. Het is een volgende stap in het professionaliseren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In de ultieme situatie worden de MVO-doelstellingen meegenomen in de bedrijfsdoelstellingen waarop maandelijks wordt gerapporteerd. Ik verwacht dat dit in de toekomst ook gebruikelijk zal worden.

We hebben met name op sociaal gebied onze impact verhoogd afgelopen boekjaar. Via EverydayHeroes zijn 24 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen. En in samenwerking met JINC Rotterdam hebben zeven klassen (ca. 135) VMBO-leerlingen sollicitatietrainingen gevolgd. Daarnaast hebben twee collega's voor ca. 90 VMBO-leerlingen een Bliksemstage Carrousel gegeven.

Ook op het gebied van ethiek en integriteit hebben we vooruitgang geboekt. Intern is in fiscaal jaar 2022 gestart met een Employee Assistance Programma waar medewerkers terecht kunnen voor psychologische hulp, ondersteuning bij mentale gezondheid en praktische begeleiding en ondersteuning bij juridische, financiële en gezins- of werkaangelegenheden. Tevens is een externe vertrouwenspersoon en klachtencommissie ingesteld waar ongewenst gedrag of andere vertrouwelijke kwesties kunnen worden gemeld.

Dat onze medewerkers het beleid en de activiteiten waarderen, bleek ook uit de medewerkerstevredenheidmeting op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Deze is gestegen naar 97% in boekjaar 2022.

Ook het komend jaar blijven we investeren in onze doelen om klimaatneutraal, circulair en inclusief te ondernemen. Uitdagingen zijn onder andere het bepalen van scope 3 CO2-emissies en volledig circulair en duurzaam inkopen. Mijn hoop is dat we over drie jaar (en het liefst eerder natuurlijk) kunnen zeggen, dat we ook die noten hebben gekraakt.

Voor alle details, verwijs ik naar de website van ADP Nederland waar het rapport is te downloaden.