23 maart, 2023

In gesprek gaan met je stakeholders is op sommige vlakken heel normaal. Denk maar aan je klanten en leveranciers. Daar heb je regelmatig contact mee over de dienstverlening of de producten. Gesprekken over maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn hier vaak (nog) geen onderdeel van.

Onderdeel van de CO2-prestatieladder is het betrekken en informeren van belanghebbenden over de voortgang op reductie van de CO2-emissies. Ook in de nieuwe, Europese CSR Directive is het voor de dubbele materialiteitsanalyse belangrijk de stakeholders te identificeren en betrekken.  In de dubbele materialiteitsbeoordeling wordt enerzijds gekeken naar de invloed van het klimaat op de bedrijfsvoering en anderzijds de impact van de bedrijfsvoering op het klimaat. De rol van belanghebbenden is daarin belangrijk. Zijn er bijvoorbeeld onderwerpen die zij expliciet benoemd willen zien in de materialiteitsanalyse.

ADP Nederland is geruime tijd geleden begonnen met het opzetten van stakeholder management gesprekken met leveranciers en klanten. Het eerste punt dat we tegenkwamen, is dat er voor MVO gerelateerde zaken meestal een andere contactpersoon is dan onze reguliere contactpersoon. Ook zijn er binnen sommige organisaties meerdere contactpersonen voor verschillende MVO-deelgebieden en welke persoon is dan de juiste om het gesprek mee aan te gaan?

Bij leveranciers spreken we vaak gezamenlijk met de contractmanager en een functionaris op het gebied van duurzaamheid. Eén van de vragen die we aan hen stellen is, wat onze scope 3 is met betrekking tot de diensten of producten die zij ons leveren. Menig leverancier is nog verrast door deze vraag. Het nodigt vaak uit tot verdiepende gesprekken en is voor hen ook aanleiding om in actie te komen en aan de slag te gaan met het bepalen van scope 1 en 2 CO2-emissies.

In gesprek met klanten zien we gelukkig dat wat ADP aan duurzaamheidsdata kan opleveren, voldoet aan de klantverwachting. Onze scope 3 van de klant, uitgedrukt in de CO-2 emissie per loonstrook, loopt vooruit op de klantvraag en stemt tot tevredenheid. De meeste klanten waarderen onze pro-actieve houding.

Door dit MVO stakeholder management hebben we beter in beeld waar we staan en wat we nog kunnen verbeteren. Zo houden we elkaar scherp en zijn nut en noodzaak geen vragen gebleven, maar antwoorden geworden.

ADP, Always Designing for People