Door COVID-19 werd het jaar 2020 een keerpunt in de 21e eeuw voor de complete HR-functie.

HR-teams moesten in real time inspelen op de uitzonderlijke vereisten van de pandemie, waarbij ze een hulplijn boden aan medewerkers van wie het persoonlijke en professionele leven plotseling op zijn kop stond.

Voor velen van jullie, die nog steeds midden in de storm alles op alles zetten voor het welzijn van medewerkers, kan praten over een HR-herstelstrategie prematuur lijken. Maar de realiteit is dat mensen sinds de crisis radicaal andere verwachtingen hebben gekregen van HR. Nadat ze vanaf begin 2020 in verschillende transformaties van de werkplek zijn gekatapulteerd, bevinden HR-teams zich nu in een volslagen nieuwe wereld en teruggaan naar het 'oude normaal' is er niet bij.

Nu medewerkers hun werkende leven onder de loep nemen, bestaat de mogelijkheid om als HR-team af te wijken van de geldende normen. Hier ligt een unieke kans om de werkwijze vorm te geven die in toenemende mate de gehele medewerkerservaring zal vormen1, evenals het bredere imago van je merk.

Gebaseerd op uitkomsten van het onderzoek van het ADP Research Institute People at Work 2021: Een blik op het internationale personeelsbestand, is dit werkboek verplichte lectuur als je begint met het plannen van de HR-herstelstrategie in je organisatie voor de komende maanden en jaren.

1. Gartner: 9 Work Trends that HR Leaders Can't Ignore in 2021