COVID-19 heeft payroll hard geraakt. Eerstelijnsmedewerkers werden getroffen door de vloedgolf aan wetgevingswijzigingen die volgden op de eerste grote uitbraak van de pandemie. Het aantal payroll-gerelateerde wetten werd binnen 30 dagen verviervoudigd, omdat overheden zochten naar een manier om de economische effecten van de pandemie te beperken. Belastingwijzigingen, verlof van medewerkers, socialezekerheidspremies en allerlei soorten steunregelingen werden in hoog tempo opgenomen in de wetgeving. En terwijl je hiermee probeerde om te gaan, kregen velen ook nog te maken met kantoren die werden gesloten en moest je misschien voor vervanging zorgen omdat veel van je payroll-medewerkers ziek werden.

Van uitdagingen een kans maken

Wat de problemen ook zijn, de pandemie heeft payroll onder de aandacht gebracht en onder een enorm vergrootglas gelegd. Hoewel je ook de structurele problemen moet aanpakken, is dit een kans om je te focussen op oplossingen die niet alleen een nauwkeurige payroll en veerkracht leveren, maar die je daarnaast in staat stellen om het potentieel van payroll te verkennen, om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden en je organisatie vooruit te stuwen.

Op basis van De potentie van payroll, een uitgebreide enquête onder leiders op het gebied van HR, financiën en payroll van over de hele wereld, heeft ADP dit interactieve werkboek samengesteld. Hiermee kun je de nauwkeurigheid van de payroll verbeteren en alle mogelijkheden ervan benutten.