Een blik op het internationale personeelsbestand

People at Work 2021 van het ADP Research Institute: Een blik op het internationale personeelsbestand van het ADP Research Institute biedt een startpunt om de situatie te begrijpen waarmee medewerkers vandaag de dag te maken hebben in vijf aspecten van hun werkzame leven: werknemersvertrouwen en werkzekerheid, arbeidsomstandigheden, beloning en prestaties, mobiliteit van werknemers, en gender en gezin.

Het afgelopen jaar was een jaar als geen ander - in het leven en op het werk - waardoor de gewone gang van zaken werd opgeschort, arbeidspraktijken op hun kop werden gezet en werkgevers en werknemers de aanvaarde normen moesten heroverwegen en zich snel moesten aanpassen aan een onzekere en snel veranderende wereld.

Het effect van COVID-19 was ongelijk in termen van banenverlies en baanverandering. Zelfs werknemers die hun baan hebben behouden, worden geconfronteerd met een reeks onverwachte keuzes en compromissen - en in sommige gevallen kansen.

De plotselinge omslag naar werken op afstand, kinderopvangproblemen of banenverlies heeft veel werknemers ertoe gebracht hun woonsituatie te herzien, wat tot nieuwe loopbaankeuzes kan leiden. Werkgevers moeten zich opnieuw buigen over de vraag hoe zij toptalent kunnen aantrekken en behouden.

Kortetermijnproblemen die in 2020 nog tijdelijk leken, zouden wel eens kunnen omslaan in problemen op lange termijn. Het is van vitaal belang om deze gebeurtenissen te begrijpen en de gevolgen voor bedrijven en werknemers in te schatten, nu werkgevers plannen moeten maken voor de toekomst en een gevoel van stabiliteit en doelgerichtheid moeten hervinden in een tijd waarin het veelbesproken 'nieuwe normaal' nog onduidelijk is. Dat is precies de bedoeling van dit rapport.

Om de resultaten te zien en meer te ontdekken:

Download het rapport