Voor bedrijven met hoge ambities op het gebied van groei en investeringen is internationale uitbreiding simpelweg een noodzaak. Werken over grenzen en culturen heen brengt echter nieuwe uitdagingen met zich mee voor bedrijven. De manier waarop deze naar buiten gerichte organisaties omgaan met de daarmee gepaard gaande groeipijnen kan van grote invloed zijn op de algehele resultaten. Zij zullen zich moeten uitrusten met de noodzakelijke capaciteiten om de HR-uitdagingen waarmee ze onvermijdelijk geconfronteerd zullen worden het hoofd te bieden en te overwinnen.

Ook na een decennium gedomineerd door expansie en globalisatie, noemt de overgrote meerderheid van respondenten HR-uitdagingen als een beperking van de groei. Ook al vindt men dat internationale expansie HR ook kansen biedt om een strategische bijdrage te leveren.

Dus wat verklaart deze discrepantie? Hoe kunnen HR en bedrijfsmanagers de toekomst met vertrouwen tegemoet zien terwijl de wereldwijde arbeidsmarkt en de aard van het internationale bedrijfsleven zich pijlsnel ontwikkelen?

Dit rapport werpt licht op de internationale expansie van bedrijven, op de belangrijkste uitdagingen van het managen en uitbreiden van een internationaal personeelsbestand en op wat HR-leiders kunnen doen om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Belangrijke bevindingen zijn onder andere:

  • Internationale expansie komt in een stroomversnelling
  • Technologie en gegevensanalyse hebben bedrijven enorm geholpen om hun wereldwijde activiteiten uit te breiden
  • Werving en compliance worden ervaren als de grootste HR-uitdagingen voor internationale expansie
  • Grote ondernemingen zullen eerder uitbreiden door middel van fusies en overnames en worden daarbij met culturele uitdagingen geconfronteerd